Поліграф та перевірка на детекторі брехні
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новости (NEW)

Экспертное обеспечение неинструментальной диагностики неискреннего поведения лиц во время проведения оперативно-розыскных действий


Наши коллеги обеспечивают продвижение и популяризацию научного подхода в диагностике неискреннего поведения человека.

Так 20 апреля 2017 года член экспертно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов, кандидат психологических наук Попов Д.Д. принял участие в ХІ межведомственной научно-практической конференции «Современное состояние криминалистического обеспечения досудебного расследования».


Попов Дмитрий Межведомственная научно-практическая конференция «Современное состояние криминалистического обеспечения досудебного расследования»


Попов Дмитрий психолог


Конференция проводилась на базе профильного института Национальной академии внутренних дел Украины.

На обсуждение криминалистов-экспертов правоохранительных органов Украины был вынесен вопрос об экспертном обеспечении неинструментальной диагностики неискреннего поведения лиц во время проведения оперативно-розыскных действий с участниками и свидетелями происшествий, по которым проводится досудебное расследование.


Текст доклада:

Експерт ВАП,

кандидат психологічних наук

Попов Д.Д.

ОСОБЛИВОСТІ НЕІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕЩИРОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Під час досудового розслідування слідчі та інші особи (оперативні співробітники, приватні детективи тощо), які приймають в цьому участь, дуже багато часу приділяють опитуванню потерпілих, обвинувачених, їх родичів, свідків тощо. Це відбувається у вигляді соціальних комунікацій: співбесід та розмов. Звичайно, що будь-яка людина під час спілкування здатна вводити до оману співрозмовника з різноманітних причин. Тим більш, коли від результатів розмови залежить майбутнє людини (свобода, якість життя), її матеріальне становище, або життя інших людей. Мотив для нещирої поведінки людини під час розслідування є завжди. Таким чином, для осіб, які проводять досудове розслідування дуже важливим є вміння з певною вірогідністю  визначати коли співрозмовник бреше, щоб не повести лінію слідства по хибному шляху.

Існує декілька методологічних підходів до неінструментального  визначення нещирої поведінки. Першим розглянемо погляди видатного психолога-антрополога Пола Екмана (США). Він запропонував емоційний підхід, який ґрунтується на пошуку неконгруентності (неспівпадіння) вербальної інформації від співрозмовника з його емоційними переживаннями в режимі реального часу. Власними дослідженнями на островах Океанії він довів, що емоційні прояви людини за допомогою міміки, жестів, особливості руху тіла є для людини з будь-яким кольором шкіри та з будь-яким культурним та освітнім рівнем принципово схожими. Якщо питання розмови для людини є важливими, та вона має мотивацію не говорити правду і існує велика вірогідність що обличчя, жести, позиції тіла людини будуть демонструвати наступні емоційні прояви:

  • страх (переживання за своє майбутнє, або майбутнє інших людей);
  • сором (коли виховання та культура людини входить до внутрішнього конфлікту з її вчинками або спробами введення в оману слідчих);
  • провина (коли людина розуміє, що вона зробила щось неправильно з порушенням законів, або інших правил, встановлених в суспільстві, або в референтній групі);
  • збудження (коли людина відчуває натхнення та радощі під час вдалого оману фахівців).

Пол Екман розробив спеціальні тренінгові системи для навчання читання емоції людини по руху м’язів обличчя (FACS, METT), які використовують співробітники поліції США та ФБР під час проведення оперативних заходів та допитів свідків.

Природно, що не всі люди показово та яскраво демонструють свої емоції. Це залежить від психологічних характеристик особистості, її фізичного та психічного стану, оточуючого середовища (як фізичного, так і соціального), професійної підготовки людини тощо. Практичні дослідження автора методики доводять, що звичайна людина не завжди вміє відрізняти дійсні емоції від штучних. Тому специфіку емоційної поведінки людини потрібно вивчати під час підготовки співробітників, які задіяні в досудовому розслідуванні. Оптимальний, на наш погляд, метод навчання – практичні тренінги.

Друга методологія ґрунтується на когнітивної складності нещирої поведінки для будь-якої людини, що викликає суттєве напруження інтелектуальної та мовної активності людини. Це також можна візуально спостерігати та діагностувати. Автор методу – Олдерт Фрай, соціальний психолог, експерт- веріфікатор, викладач спеціального курсу університету в Портсмуті.  

Людина, яка свідомо бреше, примушена швидко та логічно вигадувати правдоподібні відповіді на запитання, які неможливо використати проти неї, або інших осіб, яких вона покриває. Більш того, брехня повинна бути узгодженою з попередньою інформацією, яку вже має слідство. Також важливим є те, що людина повинна запам’ятовувати щойно вигадану інформацію, щоб без помилок відтворити її під час повторних запитань. Фабрикувати факти логічно та послідовно – дуже складна інтелектуальна робота. Практичне застосування методики дає можливість виявити:

— короткочасні та тривалі зупинки під час розмови (час потрібен для вигадування та узгодження інформації);

— зміни темпу розмови (як правило, теж спроба уникнути дефіциту часу для інтелектуальної діяльності);

— когнітивна складність виробництва брехні також призводить до уповільнення жестикуляції людини, зміни темпу дихання та підвищення потовиділення тощо. 


Олдерт Врай розробив спеціальні таблиці, застосування яких надає можливість оцінити за допомогою певних формул вірогідність нещирої поведінки людини в цифровому еквіваленті. Співробітники поліції ФРН успішно використовують цю методику вже багато років.

Інша методологія бере за увагу особливості підвищеного контролю за власною поведінкою з боку людини, яка бреше. Що надає можливість візуально побачити спостерігачу стан комфорту, або некомфорту співрозмовника. Відомим представником цієї методології є професійний веріфікатор брехні та тренер поліції США Джо Наварро.

За його поглядами брехуни прикладають чимало зусиль для того, щоб виглядати як людина, котра говорить правду. Це, насправді, також дуже непросто. Потрібно стримувати своє нервове напруження, не забувати про норми своєї звичайної поведінки. Тобто постійно грати на сцені перед прискіпливими поглядами співробітників поліції, або детективів. Люди часто відчувають дискомфорт при цьому і демонструють це поведінкою. Основні маркери:

  • позиція тіла та її зміна у просторі і часу (особливо положення ніг);
  • жестикуляція;
  • загальна поведінка.

Маємо нагадати, що будь-які методи діагностування нещирої поведінки, навіть використання поліграфу, має певну вірогідність і не є вичерпним доведенням провини людини, як наприклад, тест ДНК, або відбитки пальців. Крім цього існує велика кількість певних явищ, які вникають у тривожних осіб, які можна трактувати як нещиру поведінку. Такі зразки отримали назву артефактів. Також, мають місце такі особливості людини як соціопатія і психопатія. Вказані стани практично унеможливлять діагностику за рахунок відсутності емоцій страху, провини, або сорому у людини.

Таким чином, верифікація брехні – це дуже складна та специфічна діяльність. На погляд фахівців, підготовка веріфікаторів нещирої поведінки у лавах поліції, детективних агенцій повинно проводитись на професійних засадах з використанням великої кількості практичних занять та тренінгів.


 Список літератури:

  1. Наварро Д., Карлинс М. Я вижу,о чем вы думаете. – Минск: Попурри, 2010. – 336 с.
  2. Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как обмануть детектор лжи/ Олдерт Фрай. – Спб.: Прайм-Еврознак, 2006. – 284 с.
  3. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. – Питер, 2010. – 304 с.

 

Все новости ВАП
Библиотека ВАП
Детально о полиграфе РУБИКОН
Детально о ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ
Детально о подготовке полиграфологов
Детально о проведение исследований на полиграфеААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 200 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностьюЗаказать звонок
+
Жду звонка!