ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраїнська асоціація поліграфологів
+38 044 578 19 00 +38 096 966 90 00 info@polygraph.ua всі контакти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА

ЕКСПЕРТИЗА

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА


СКАСОВАНІ ВИРОКИ АБО ЯК ПОЛІГРАФ

ДОПОМАГАЄ ЗБЕРЕГТИ ДОЛЮ

судова експертиза поліграф судебная экспертиза полиграф

Експерти-поліграфологи ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ (ВАП) провели сотні експертиз в судових процесах і ось яких результатів ми досягли:

 • доводили непричетність обвинувачених у тяжких злочинах;
 • доводили наявність примусу при наданні зізнавальних показань;
 • допомагали повернути майно в ході цивільних розглядів;
 • виявляли упередженість суддів

 ЯКІ ПИТАННЯ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

До компетенції судового експерта (поліграфолога) входять формулювання висновків з наступних питань:

 1. Про ступінь інформованості обстежуваної особи про подію або деталі, що цікавлять ініціатора експертизи, зумовленої наявністю (відсутністю) в пам’яті людини образів, сформованих в зв’язку з тим, що трапилося.
 2. Про обставини отримання обстежуваним особою інформації про подію, що послужила приводом для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа.
 3. Стосовно дій / бездіяльності особи при події, які стали предметом дослідження.

Орієнтовний перелік питань, який може бути застосований експертом-поліграфологом на практиці при проведенні психофізіологічної експертизи з використанням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа:

 • чи здійснював в минулому досліджуваний дії / бездіяльність, які ставляться йому в провину або стали приводом для предмета спору (чи наносив удари, чи застосовував насильство, чи брав гроші з сейфа, вступав у статеві відносини, чи передавав документи, отримував гроші, стріляв у кого-небудь, підробляв документи / гроші / цінні папери та ін.);
 • чи був присутній досліджуваний і бачив процес вчинення протиправної дії, щодо обставин якого здійснюється експертиза з використанням поліграфа (чи був свідком);
 • чи приховує досліджуваний свідомо будь-яку відому йому інформацію про досліджувану подію?
 • чи є в твердженнях потерпілого наклеп щодо особи, яка є підозрюваним у скоєнні насильницьких чи інших протиправних дій?
 • чи є в твердженнях досліджуваного самообмова, коли він стверджує про свою участь у скоєнні злочину в разі визнання своєї провини?

В НАШІЙ КОМАНДІ ПРАЦЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ 

ЮРИСТИ-ПОЛІГРАФОЛОГИ

Ми знаємо, як провести експертизу правильно.

Щоб Вашу експертизу на поліграфі не “розбив” за формальною ознакою будь-який адвокат з’ясуйте для початку наступні питання:

1. Чи є у експерта належна освіта, підтверджена документом державного зразка?

Наша відповідь – ТАК

2. Чи є у експерта документи, що підтверджують законність придбання / походження на території України поліграфа? 

Наша відповідь – ТАК

3. Чи використовує експерт в роботі поліграф, що відповідає ДСТУ 8692:2016?

Наша відповідь – ТАК
А ЧИ ЗМОЖУТЬ НА ЦІ ПИТАННЯ ТАК САМО ВІДПОВІСТИ ІНШІ ЕКСПЕРТИ?

ВАП суворо дотримується всіх вимог законодавства при проведенні судових експертиз з використанням поліграфа.

Експерти ВАП мають все необхідне, щоб Ваша справа могла отримати схвалення на проведення перевірки на поліграфі:

– документи про освіту державного зразка.

– документи на сам інструмент проведення експертизи – поліграф (якщо цих документів у експерта немає, навіть середній руки адвокат або прокурор зможе легко “розбити” експертизу в суді, необхідно обов’язково контролювати наявність всіх дозвільних документів і звертати увагу на суб’єкта видачі цих документів)

Робіть правильний вибір. Ретельно вибирайте поліграфолога за його досвідом, законністю діяльності і технічного оснащення.


ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Порядок дій при призначенні та проведенні психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа регламентований наказом Мін’юсту № 53/5 від 08.10.1998 року “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”, в яких описані як можливості психологічної експертизи (дослідження), так і обов’язки, права і відповідальність судових експертів державних спеціалізованих експертних установ, так і тих атестованих судових експертів, які не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.


адвокат ведмідь володимир поліграфолог

Експерт-поліграфолог безпосередньо надає суду висновок судової психологічної експертизи з використанням поліграфу, що в подальшому ввійде в доказу базу по справі

Згідно ч. 4 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не проводяться виключно державними спеціалізованими установами за рішенням уповноваженої особи або органу, який призначає судову, до неї можуть залучатися крім судових експертів, також інші фахівці у відповідній галузі знань.


Дуже важливо, щоб експерт мав документ про освіту навчального закладу, який має відповідну ліцензію та використовував поліграф, що відповідає ДСТУ 8692:2016. 

В іншому випадку висновок може не бути визнано судом як доказ.

 


 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Тобто, психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа в переважній більшості випадків виявлялася більш потрібною і корисною саме для підтвердження невинності особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слід визнати, що така ситуація є природною і виправданою, адже інструментальні дослідження із застосуванням поліграфа не варто розглядати як засіб для підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, так як в основі будь-якого подібного опитування, психологічною складовою є перш за все бажання людини підтвердити правдивість своїх тверджень, тобто потреба в реалізації самозбереження.


ШІСТЬ

КЛЮЧОВИХ ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ

СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ


ЕТАП №1:

Детальний опис замовником фабули справи, по якій проводиться експертиза на детекторі брехні, з наданням копій всіх наявних процесуальних документів. Погодження з експертом-поліграфологом питань, які плануються до винесення на експертизу.

Всі питання в дослідження на поліграфі можуть стосуватися виключно дій досліджуваного в минулому, знань досліджуваного про той чи інший факт, участі його в тих чи інших діях.


ЕТАП №2:

Направлення клопотання про проведення експертизи слідчому або до суду, який розглядає справу по суті.

Експертиза на поліграфі може бути проведена не тільки в кримінальному процесі, а й в цивільному або адміністративному. Якщо Вам не повернули борг, Ви стали заручником шахраїв, Вас змусили підписати той чи інший документ, незаконно звинувачують у скоєнні дій, які Ви не вчиняли, експертиза на детекторі брехні допоможе Вам закріпити Вашу доказову базу.

До клопотання обов’язково долучити зразки судових рішень / вироків, в яких була використана експертиза із застосуванням поліграфа.


ЕТАП №3:

Задоволення слідчим або судом клопотання про проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа і винесення відповідної постанови, в якій проведення експертизи на детекторі брехні доручається ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ.

У разі відмови в задоволенні клопотання, ми допоможемо Вам його правильно і обґрунтовано оскаржити. Це входить у вартість проведення судової експертизи на поліграфі.

ЗРАЗОК ПОСТАНОВИ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ


ЕТАП №4:

Ознайомлення експерта-поліграфолога з матеріалами справи, призначення місця і часу проведення експертизи.

Експерт-поліграфолог повинен детально ознайомитися з усіма матеріалами справи, щоб методично правильно побудувати тести для перевірки на поліграфі і не втратити важливі деталі.


ЕТАП №5:

Проведення судової психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа (детектора брехні).

Дослідження на поліграфі може бути проведено в кілька етапів. Тривалість одного етапу дослідження становить близько 2-3 годин.


ЕТАП №6:

Складання висновку за підсумками експертизи і передача його замовнику і слідчому / суду.

Передача висновку за результатами експертизи на детекторі брехні відбувається шляхом направлення офіційного супровідного листа на ім’я слідчого або судді, які призначили експертизу, що є безапеляційною підставою для долучення експертизи до матеріалів справи.


ВАМ НЕОБХІДНО БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ?

Для отримання більш детальної інформації про проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа звертайтесь:

vedmid-v-a-bez-fona

 

Ведмідь Володимир Анатолійович

Виконавчий директор ВАП, засновник ВАП

Експерт-поліграфолог, адвокат, офіцер запасу СБУ

Викладач психології Одеського національного університету

Співавтор законопроекту «Про поліграфологічну діяльність»

Контакт: +38 (096) 966 9000

 


СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Ще 1 вид експертиз, які проводять фахівці ВАП, є проведення психологічної експертизи.

Психологічна експертиза є багаторівневим і комплексним дослідженням особистості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

– визначення індивідуальних особливостей особистості

– визначення мотивації діяльності

– визначення особливостей емоційних реакцій

– визначення домінуючих особистісних якостей


ПЕРЕВАГИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

Психологічна експертиза дозволяє розкрити точні мотиви і зміст конкретних дій людини, а також особливості його поведінки в певних ситуаціях.

Результати психологічної експертизи можуть використовуватися не тільки в рамках судових розглядів, але і в:

 • прийнятті управлінських і кадрових рішень
 • прогнозуванні поведінки конкретних осіб
 • оптимізації діяльності колективу і успішності міжособистісних відносин в ньому, зокрема.

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОЗВОЛЯЄ:

 • здійснити оцінку розумового і інтелектуального розвитку особистості
 • вивчити специфіку пізнавальних процесів (пам’яті, мислення, мовлення)
 • визначити особливості протікання емоційних станів
 • оцінити ступінь усвідомленості власних дій індивідом
 • структуру системи мотивації особистості
 • вивчити особливості індивідуальних характеристик індивіда

ПРИМІТКА:

Крім того, експерти ВАП проводять такий вид психологічної експертизи, який має назву психологічна експертиза відео-матеріалів слідчих дій.

Використовується вона, як правило, в кримінальному та адміністративному судочинстві, коли особа протягом проведення розслідування дає суперечливі показання, а в подальшому зовсім відмовляється від них.

ВАМ НЕОБХІДНО БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ?

Для отримання більш детальної інформації про проведення судової психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу звертайтесь:

img_1430

 

Попов Дмитрій Дмитрійович

кандидат психологічних наук

експерт-психолог

офіцер запасу СБУ

автор методики психологічної оцінки достовірності свідчень

спеціаліст в галузі неінструментальної детекції брехні

контакт: +38 096 966 9000

Унікальність проведення експертизи полягає в тому, що під час проведення такої експертизи, яка проводиться обов’язково в комплексному порядку, є можливість залучення до її проведення автора цієї методики, що гарантує якість і професіоналізм зазначеного дослідження.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

 1. Чи є психологічні ознаки достовірності або недостовірності в показаннях підозрюваного, зафіксованих на відеозапису допиту та інших слідчих дій з його участю?
 2. Чи самостійно підозрюваний викладає інформацію під час проведення слідчих дій?
 3. Чи здійснювався психологічний тиск на підозрюваного під час дачі показань, зафіксованих на відеозаписі?

Все услуги предпринимательского характера, о которых идет речь на сайте ВАП, предоставляются компанией DSP (код ЕГРПОУ 30780287) либо частными полиграфологами, которые несут ответственность за соблюдение законодательства в сфере торговли/предоставления услуг.

ААКТУАЛЬНО

ПЕРЕВАГИ ВАП

Ставши членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів, Ви відкриєте для себе нові можливості та перспективи


НАВЧАННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

Тільки ми готуємо поліграфологів на базі Національного університету. Наші учні отримують документ про освіту державного зразка


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПОЛІГРАФОЛОГІВ

За ініціативою ВАП був створений Єдиний реєстр поліграфологів України. На даний момент в Реєстрі понад 100 поліграфологів


ВАП МАЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО У КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

На даний момент ВАП має 22 Представництва у всіх обласних центрах. Ми оперативно обслуговуємо корпорації з мережею філій і підрозділів.


РУБІКОН – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІГРАФ

Поліграф «Рубікон» має 7 реєстраційних каналів, 5 років гарантії, сверхкачественные датчики та мережа сервісних центрів по Україні.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Поліграфологи ВАП завжди готові організувати професійні дослідження будь-якої складності з високою достовірністю