Член Науково-методичної ради ВАП Барко В.І. отримав почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

Указом Президента України № 195 від 17 травня 2021 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Вадиму Івановичу Барку було присвоєне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.


Барко Вадим Іванович

Барко Вадим Іванович

1956 року народження, українець, освіта вища, у 1977 році закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, у 1999 році – Академію юридичної психофізіології (м. Ларго, США), у 2000 році – Національну академію внутрішніх справ України, доктор психологічних наук, професор.

Проходив службу в органах внутрішніх справ України з 1993 року по 2010 роки на посадах старшого, провідного, головного наукового співробітника, начальника лабораторії; професора кафедри теорії та практики управління; першого заступника начальника Інституту управління НАВСУ, проректора Академії управління МВС з наукової роботи.

Експерт-поліграфолог, член Науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів, викладач на курсах поліграфологів ВАП.

Полковник міліції у відставці.


Президент ВАП Морозова Тетяна Романівна привітала Вадима Івановича з отриманням почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. ВАП бажає Вадиму Івановичу і надалі бути проактивним в науковому житті, ділитись своїм досвідом та знаннями з учнями, надавати аналітичні поради, які корисні для вирішення різноманітних професійних завдань.

Президент ВАП Морозова Тетяна Романівна та член ВАП Барко Вадим Іванович

Президент ВАП Морозова Тетяна Романівна та член ВАП Барко Вадим Іванович


А тепер декілька слів про життєвий шлях Барка В.І.

У своєму доробку Барко В.І. має понад 350 наукових праць, серед яких численні монографії, розділи в колективних монографіях, підручниках і навчальних посібниках, 28 навчально-методичних і науково-практичних посібників, більше 200 наукових статей у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях.

За період роботи в посаді Барком В.І. взято участь у підготовці: розділу колективної монографії «The ukrainian-speaking adaptation of the foreign psychodiagnostic techniques», монографії «Психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України», посібників «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності» та «Особливості надання психологічної допомоги учасникам АТО», навчально-методичного посібника «Забезпечення психологічного здоров’я працівників НПУ», науково-практичних посібників «Вивчення особистості працівників поліції з використанням проективних методів психологічної діагностики», «Вивчення особистісних якостей працівників поліції з використанням проективних методик діагностики» та «Професіограми за основними видами поліцейської діяльності (слідчого, оперуповноваженого карного розшуку, дільничного офіцера поліції)» тощо.

Численні науково-методичні праці Барка В.І. видані під грифом МОН, а також отримали призові місця в конкурсах на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України.


Як експерт Барко В.І. бере участь в розробці проєкту Закону України «Про психічне здоров’я» та у засіданнях комітетів Верховної ради України з розробки нормативно-правових актів України щодо використання поліграфа. Входить до складу робочої групи з інтеграції науково-обґрунтованої методики визначення професійної спрямованості кандидатів на службу в поліції та поліцейських у вигляді автоматизованої системи «Професіограма поліцейського», робочої групи з розроблення психологічного профілю управлінського складу в межах загального психологічного тестування з метою розроблення психологічного профілю управлінського складу системи МВС та робочої групи з розроблення професіограм керівників підрозділів Національної поліції України.


Барко В.І. є автором психологічної теорії проактивного управління в системі МВС України, його наукові розробки отримали широке практичне впровадження в діяльності правоохоронних органів держави та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України. Нині Барко В.І. активно займається розробкою професіограм та українськомовною адаптацією зарубіжних психодіагностичних методик для використання в системі МВС України, особливо в напряму професійного добору кандидатів на службу в поліцію та поліцейських.


Барко В.І. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 Харківського національного університету внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 19.00.06 – «юридична психологія», членом експертної ради ДАК МОН України з психологічних наук, членом Міжвідомчої ради НАПН України з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (секція – психологічні науки), членом редколегій наукових журналів «Наука і правоохорона» (ДНДІ МВС України), «Право і безпека» (ХНУВС), «Психологічний часопис» (Інститут психології НАПН України) та дійсним членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів.


Під керівництвом Барка В.І. захистили дисертації: 2 доктори наук, 17 кандидатів психологічних наук з юридичної психології. Наразі є консультантом трьох дисертантів на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук і науковим керівником двох аспірантів.


Вадим Іванович регулярно викладає на курсах поліграфологів Всеукраїнської асоціації поліграфологів та надає учням узагальненні знання щодо Методик перевірочних питань, особливостей проведення досліджень в США та надає глибоку аналітику спільних і відмінних рис між американським та вітчизняним підходом до проведення досліджень із застосуванням поліграфа.

Доктор психологічних наук Барко В.І.

Професор, доктор психологічних наук Барко В.І. викладає на курсах підготовки поліграфологів ВАП


#вапдіє