Поліграф та перевірка на детекторі брехні
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новости (NEW)

Доповідь Ведмідя В.А. в Юридичному університеті імені Ярослава Мудрого


В Харкові на базі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого відбувся науково-практичний семінар за темою: «Досудове розслідування, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення».
Учасниками семінару стали судді, представники СБУ, НАБУ, прокуратури та поліції.

Поліграфолог Ведмідь Володимир


На даному семінарі виступив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь з доповіддю на тему: «Основи проведення судових експертиз з використанням поліграфа».
Ведмідь В.А. має значний досвід в проведенні судових психофізіологічних експертиз з використанням поліграфа, а тому доповідь «розкрила очі» багатьом оперативникам та слідчим, які не сприймали поліграф як інструмент доказування в процесі.

Полиграфолог Ведмидь Владимир


Всеукраїнська асоціація поліграфологів є лідером з проведення судових психофізіологічних експертиз з використанням поліграфу в Україні. Завдяки судовим експертизам було виправдано не одну особу, а також було встановлено реальних виконавців злочинів.
Текст доповіді нижче. Інформація буде корисною поліграфологам, які проводять судові експертизи, радимо ознайомитись.

Гостям семінару було продемонстровано роботу поліграфа он-лайн. Цікавість до графіків проявили як слідчі, так і оперативники.

Тестування на поліграфі

Досвідчений оперативник погодився на проведення демонстраційного дослідження з використанням поліграфу


Полиграфолог Ведмидь одевает датчики полиграфа

Правильно одягнені датчики — одна з складових успіху при проведенні дослідження з використанням поліграфу


Ведмідь Володимир Анатолійович
виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів

ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Активізація боротьби зі злочинністю, так само дотримання загальних засад кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 7 КПК України, а саме верховенства права, законності та рівності перед законом, на тлі зниження цінності доказової інформації, одержуваної під час досудового розслідування, а саме встановлення норми закону, у ч. 4 ст. 95 КПК України, що забороняє суду обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, обумовлюють необхідність та актуальність впровадження в слідчо-судову практику нових видів експертиз.


З 01 листопада 2010 року набрав чинності Національний класифікатор України ДК 003: 2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту №327 від 20.07.2010, в який під кодом 2144.2 внесена нова професія «Експерт-поліграфолог».
Судова психофізіологічна експертиза на поліграфі (детекторі брехні) є найбільш складним і відповідальним видом у діяльності поліграфо- лога.

У фахівця, який залучається до проведення судової експертизи, повинна бути кваліфікація експерта-поліграфолога, практичний досвід не менше одного року, знання юриспруденції. Відповідно до визначення терміну поліграф (polygraph — детектор брехні) є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів.

Аналіз цих змін, що відбуваються в процесі опитування за допомогою поліграфа, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.
Відмінність судової психофізіологічної експертизи (далі — СПЕ) від опитування з використанням поліграфа (далі — ОВП) полягає в тому, що експертиза може бути проведена на підставі винесеної постанови слідчого або ухвали (постанови) судді, а ОВП — за усним або письмовим зверненням фізичних чи юридичних осіб. Крім цього, поліграфолог при проведенні СПЕ попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, а при проведенні дослідження — ні.

У висновку про проведену СПЕ дається розгорнутий опис того, що і як робив поліграфолог під час дослідження, робляться висновки про причинно-наслідкові зв’язки проявлених реакцій і зроблених висновків, додається перелік тестових блоків з переліком питань тощо. Для проведення СПЕ можна залучати тільки фахівців, які мають досить практичного досвіду, уміють користуватися всім арсеналом тестів для поліграфних перевірок.

Висновок спеціаліста є формою «альтернативної» судової експертизи на детекторі брехні. Принцип змагальності сторін дозволяє учасникам судових розглядів представляти в кримінальний і цивільний процеси висновок експерта-поліграфолога. Однак слід зазначити, що висновок поліграфолога, може надати особі, що здійснює досудове розслідування додаткові докази, особливо в умовах відсутності прямих доказів (показання свідків, речові докази, слідів злочину).


Підстави та протипоказання призначення експертизи з використанням поліграфа.
СПЕ на детекторі брехні може бути проведена у вигляді криміналістичного дослідження та процесуальної дії в рамках кримінального, цивільного або господарського судочинства. Призначається психофізіологічна експертиза на поліграфі (детекторі брехні), як правило, за наявності суперечностей у показаннях учасників процесу (свідків, потерпілих, обвинувачених, підозрюваних), у разі невідповідностей між показаннями та іншими доказами у справі, а також за відсутності доказів.


Протипоказаннями для проходження психофізіологічної експертизи на поліграфі (детекторі брехні) наявність у кандидата на перевірку психічного захворювання (з порушенням адекватності), алкогольної або наркотичної залежності (у стадії загострення), відновний період після перенесених тяжких захворювань, хронічні захворювання (у стадії загострення). За наявності достатніх відомостей, що вказують на наявність будь-яких патологій, доцільно попередньо призначити судово-психіатричну або судово-медичну експертизу.


Пропоную розглянути питання призначення СПЕ на стадії досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі ст. 242 КПК України експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду. Згідно ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними установами (криміналістична, судово-медична судово-психіатрична), за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатись крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Тобто, до проведення судово-психологічної експертизи, що проводиться в державних установах слідчий або прокурор може залучити фахівця поліграфолога, з метою проведення більш повної експертизи, яка буде слугувати доказом під час судового розгляду. Також, слідчий або прокурор, можуть визнати поліграфолога експертом, роз’яснити йому його права та обов’язки та попередити про кримінальну відповідальність. Однак в умовах сьогодення, а також того факту, що захисниками ставляться під сумнів такі висновки експерта під час судового розгляду, більш доказове значення буде мати залучення поліграфолога до проведення судової експертизи в умовах державних установ.


Вивчаючи судову практику можна дійти висновку, що за сукупності інших доказів, висновок експерта поліграфолога дає можливість слідчому та прокурору встановити більш точні обставини вчиненого злочину, кваліфікувати діяння та з’ясувати окремі складові суб’єктивної сторони.

Разом з тим, суди у більшості випадків під час судового розгляду відмовляють стороні захисту у проведенні судово-психологічних експертиз з використання поліграфу посилаючись на відсутність методик проведення даної категорії експертиз.

Однак у 2016 році Києво-Святошинським районним судом Київської області, така експертиза була визнана доказом та прийнята до уваги під час винесення вироку. У даному рішенні йде посилання на висновок судово-психологічної експертизи з застосування поліграфа, яка дала можливість кваліфікувати діяння окремої особи у складі групи осіб, щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Так, одна з винних осіб не мала умислу на нанесення таких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а лише на залякування та відсутність змови на застосування мір фізичного впливу з іншими учасниками злочину. Саме такі висновки мають позитивне значення не тільки для сторони захисту, а й для особи, що вчинила, оскільки вона повинна нести покарання лише за вчинений нею злочин.


На даний час чинним КПК України, істотно змінився підхід до оцінки судом отриманих слідчим на стадії досудового розслідування доказам, а саме такого їх виду як показання. Разом з тим, згідно ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності.

Однак ч.4 ст. 95 КПК України фактично зобов’язує суд обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку передбаченому ст. 225 КПК України. Висновок експерта, на відміну від показань, має більш доказове значення, хоча також вивчається.


В даному випадку судово-психологічна експертиза з використанням поліграфа має цікаві аспекти. З одного боку, це висновок експерта, який не піддається таким сумнівам, як показання. З іншого боку під час проведення даної експертизи, особа, яка надала свою згоду, викладає обставини вчиненого злочину, який би статус у кримінальному провадженні вона не мала. Візьмемо за приклад для початку показання підозрюваного.

Експерт, на підставі постанови слідчого, задає питання, які цікавлять орган досудового розслідування, щодо обставин вчиненого злочину, участь підозрюваного у даному злочині, його ставлення до вчиненого правопорушення та яку безпосередню участь він у ньому приймав. З цього випливає, що під час проведення експертизи підозрюваний фактично дає показання у вигляді конкретних відповідей «так» чи «ні», щодо всіх відомих йому обставин, а експерт вже дає висновки, щодо їх правдивості.

Аналогію можливо застосувати й до показань свідка та потерпілого, які також під час проведення експертизи, дають показання щодо відомих їм обставин у формі відповідей «так» чи «ні». Аналізуючи вищенаведене постає питання, чи можуть дані показання буди використаними в суді саме, як показання, оскільки суддя не сприймав їх безпосередньо під час судового засідання, але ж вони мають форму висновку експерта, який визнається доказом та не піддається таким сумнівам, як показання зафіксовані протоколом допиту слідчого?

Гадаю на дане питання в чинному законодавстві не існує відповіді, не зважаючи на те чи проводиться дана експертиза в державній установі, чи до СПЕ залучається особа, яка визнається постановою слідчого або ухвалою суду судовим експертом, що повністю відповідає і допускається процесуальним законодавством України.


Зміни до законодавства: легалізація поліграфа при проведенні судових експертиз.
Окремо слід зазначити, що 27 липня 2015 року в Україні Міністерством юстиції України поліграф був визнаний як метод, який може бути використаний судовими експертами при здійсненні судових експертиз та експертних досліджень. Зокрема опитування із застосуванням спеціального технічного засобу — комп’ютерного поліграфа можуть проводитися з метою отримання орієнтовної інформації у кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та інших справах, а також за запитами зацікавлених фізичних (юридичних) осіб.


27.07.2015 Міністерством юстиції України було видано наказ від 27.07.2015 № 1350/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, а саме про внесення змін до На¬уково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які зокрема були доповнені новим пунктом 6.8 в розділі VI «Психологічна експертиза» такого змісту:
6.8. З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводи¬тися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу — комп’ютерного поліграфа.
Предметом опитування із застосуванням спеціального техніч¬ного засобу — комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:
• ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
• повноти наданої опитуваною особою інформації;
• джерела отриманої опитуваною особою інформації;
• уявлень опитуваної особи про певну подію;
• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.
• Такі опитування можуть проводитись тільки за наявності пись¬мової згоди особи, яка проходитиме опитування.


Підводячи підсумки, можливо зробити висновки, що застосування поліграфа під час проведення СПЕ на будь-якій стадії та у будь-якій галузі права, має як позитивні так і негативні моменти, а також багато невирішених питань. Однак, що стосується кримінального права та кримінально-процесуального законодавства, особливо під час розслідування кримінальних проваджень, безумовно можливо відмітити позитивний момент в тому, що поліграф надає можливість слідчому встановити не тільки причетність особи до вчиненого злочину, а й її психічне ставлення до вчинюваної дії чи бездіяльності, тобто форму вини. Сформувати не тільки своє внутрішнє переконання для прийняття відповідного процесуального рішення, а й судді під час винесення вироку.


Все новости ВАП
Библиотека ВАП
Детально о полиграфе РУБИКОН
Детально о ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ
Детально о подготовке полиграфологов
Детально о проведение исследований на полиграфеААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 200 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностьюЗаказать звонок
+
Жду звонка!