Поліграфологи дотримуються стандартів США ASTM (АСТМ) чи тільки декларують?

Багато поліграфологів в ознаку своєї професійності та конкурентних переваг зазначають, що при проведенні досліджень з використанням поліграфа дотримуються стандартів США ASTM.

ASTM


Водночас ми все частіше отримуємо скарги на цих поліграфологів, головні з яких стосуються низької достовірності висновків, поверхове відношення до досліджуваної теми, небажання надавати поліграми та відео, що були отримані під час дослідження, використовуючи надумані мотиви (комерційна таємниця, внутрішня інформація або просто “та навіщо вони Вам потрібні”).

Наводимо вимоги АСТМ, які повинні стати лакмусовими папірцями при виявленні недоброчесних поліграфологів.

Задайте поліграфологу питання, а чи гарантує він дотримання саме цих вимог.


ASTM E2062-11(2017), IDT
СТАНДАРТНА НАСТАНОВА ЩОДО СТАНДАРТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ
 • У випадках, коли це дозволено законом, проведення ПФД повинно бути записане аудіо або аудіо-візуальними засобами у повному обсязі.
 • Запис повинен мати безперервний характер, а будь-які зупинки або паузи на записі повинні бути повністю пояснені.
 • Всі записи ПФД повинні зберігатись мінімум 1 рік.
 • Всі ПФД повинні бути проведені з використанням виділеного каналу даних, призначеного спеціально для записів прихованих рухів тіла.
 • Експерту не слід проводити більше п’яти експертиз ПФД на один календарний день.
 • Щоб захиститись від підвищеної ймовірності помилкових поліграфних результатів, експерти не повинні проводити поліграфне тестування будь-якої особи, яка пройшла інтенсивний звинувачувальний допит до тих пір, поки, на думку експерта, не пройшло достатньо часу між таким допитом і поліграфологічною сесією.
 • Повинно здійснюватись і підтримуватись безперервне записування даних, одержаних під час фази самого тесту. Всі тестові дані повинні враховуватись до надання заключення.
 • Тривалість між моментами подання стимулів повинна бути не менше 20 с.

ASTM E2386-04(2017), IDT
СТАНДАРТНА ПРАКТИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГОВИХ ПЕРЕВІРОК  В ГАЛУЗІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ
 • Скринінгові ПФД повинні повністю записуватись на аудіо/відео.
 • Інтервал між моментами подачі стимулу повинен бути не меншим ніж 20 секунд.
 • Протягом організації скринінгу ПФД повинні записуватись всі правила підрахунку балів і правила прийняття рішень, що використовувались при цьому.
 • Експерт повинен зібрати достатню кількість фізіологічних даних, придатних для оцінки відповідно до формату, який був ним використаний.

ASTM E2065-11, IDT
СТАНДАРТНА НАСТАНОВА ЩОДО ЕТИЧНИХ ВИМОГ ДО ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ
 • Поліграфолог зобов’язується не надавати жодної невірної або викривленої інформації  в будь-якому з його або її письмовому звіті(-ах) або записі(-ах).
 • Поліграфолог зобов’язується не опускати жодних подробиць, що відносяться до справи, в будь-якому письмовому звіті або записі.
 • Поліграфолог зобов’язується не змінювати або  не давати розпорядження змінити жодного сліду (слідів) під час ПФД з метою неналежного впливу на результат такої ПФД.

ASTM E2031-99(2016), IDT
СТАНДАРТНА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИКОНАНИХ ОБСТЕЖЕНЬ НА ПОЛІГРАФІ В ГАЛУЗІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ

Звіт психофізіологічного дослідження; звіт ПФД (PDD report)

 • Письмовий документ на ім’я особи або агентства, що запитувала про проведення ПФД, в якому підбиваються підсумки щодо деталей індивідуальної ПФД. Звіт повинен містити, але не обмежуючись цим, наступне: деталі інциденту або обставини, стосовно яких проводилась експертиза, ідентифікаційну інформацію досліджуваної особи, мету ПФД, ідентифікаційну інформацію експерта, що проводив експертизу, результати ПФД, прилад, який був використаний для збору тестових даних та інші пояснювальні відмітки, які вважаються за необхідні експертом-поліграфологом, що проводив експертизу. У випадку дослідження специфічної проблеми всі питання, що мають відношення до справи, та відповіді обстежуваного повинні включатись в звіт.

Контроль якості (quality control)

 • Систематична, незалежна та об’єктивна перевірка, оцінка та критика ПФД кваліфікованим експертом-поліграфологом. Ця перевірка потрібна для того, щоб забезпечити додержання кожним експертом-поліграфологом професійних стандартів.
 • Всі ПФД можуть бути предметом перевірки контролю якості. Перш ніж експертиза ПФД буде розглянута будь-яким судом або судейською колегією, вона повинна пройти перевірку контролю якості для того, щоб забезпечити відповідність кожної ПФД відповідним стандартам.
 • Досвідчені експерти, які мають підготовку з формату ПФД, використаного безпосереднім експертом-поліграфологом, мають право на проведення перевірки контролю якості ПФД.
 • Перевірка контролю якості повинна бути незалежною, об’єктивною і відповідати всім діючим стандартам ASTM. Процес контролю якості повинен включати, але не обмежуючись цим,  перевірку аналізу тестових даних всіх поліграм, зібраних під час проведення ПФД, всі питання та відповіді, використані під час ПФД для формування даних, які оцінювались, ПФД звіт, будь-які наявні електронні записи та всі подібні документи, оформлені експертом-поліграфологом ПФД для забезпечення виконання ПФД.
 • Особа, яка проводить перевірку контролю якості, повинна письмово засвідчити, чи підтверджують дані перевірки висновок, зроблений безпосереднім експертом-поліграфологом.
 • Всі документи з ПФД та тестові дані повинні залишатися доступними для перевірки контролю якості не менше року або до того моменту, поки інцидент або обставини, які потребували проведення ПФД,  не будуть повністю вирішені судом.

До речі, в Україні АСТМ ASTM стандарти поки що не діють і найближчим часом діяти не будуть:

ASTM В УКРАЇНІ НЕ ДІЄ І ДІЯТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ НЕ БУДЕ