Пономарьову Т.В. призначено керівником Міжнародного центру ВАП

Рішенням Президента ВАП Морозової Т.Р. керівником Міжнародного центру Всеукраїнської асоціації поліграфологів було призначено члена ВАП Пономарьову Тетяну Віталіївну, яка вже останні кілька років є також керівником Представництва ВАП в Херсонській області.


Поліграфолог Пономарьова Тетяна Віталіївна

Член Всеукраїнської асоціації поліграфологів, експерт-поліграфолог Пономарьова Тетяна Віталіївна

Пономарьова Тетяна Віталіївна – експерт-поліграфолог, психолог.

Досвід роботи з поліграфом з 2007 року. Має три вищих освіти.

У 1989 році закінчила автомобільний факультет Київського автомобільно – дорожнього інституту за спеціальністю організація дорожнього руху.

У 2006 році за президентською програмою « Українська ініціатива» отримала кваліфікацію менеджер – економіст Харківського національного університету зі спеціальності « менеджмент організацій».

У 2017 році закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю соціально – політичні науки.

За свою трудову діяльність займала керівні посади в автотранспортній галузі, промисловості та галузевих профспілкових органах.


В 2007 році, базуючись на ґрунтовному аналізі зарубіжного досвіду використання поліграфа та позитивних вітчизняних результатах застосування цього приладу в різних сферах суспільної діяльності, заснувала спеціалізоване приватне підприємство «ЦЕНТР ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ «АРИАДНА», яке має високу репутацію своєї практичної діяльності, про що свідчать відзнаки торгово – промислової палати України.

Пономарьова Т.В. першою в Херсонській області почала займатись психофізіологічними дослідженнями (перевірками) осіб з використанням поліграфу американського та українського виробництва.

Поліграфолог Татьяна Пономарьвава на виставці Зброя та безпека

Міжнародна виставка “Зброя та безпека”. Тест з використанням поліграфу. Поліграфолог – Пономарьова Т.В.


Вона сприяла впровадженню застосування поліграфа у правозахисну практику, у тому числі у сфері правоохоронної діяльності поліції та Служби безпеки України в Херсонській області.

Пономарьова Т.В. була залучена до проведення судових психофізіологічних експертиз та експертних досліджень осіб з використанням поліграфа, відповідно до заявлених потреб ініціаторів таких досліджень.


Протягом своєї професійної діяльності в якості поліграфолога щорічно підвищує свою кваліфікацію не лише у вітчизняних, але і у зарубіжних фахівців (зокрема, у американських та ізраїльських спеціалістів).

Сертифікат


Останні роки за сприяння ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ (ВАП) Пономарьова Т.В. активно приймає участь у міжнародних виставках з метою об’єктивного, повного і достовірного висвітлювання практики застосування поліграфа як в Україні, так і за її межами.

У напрямку міжнародної діяльності ВАП планується продовжити започатковану практику участі у міжнародних виставках, що стосуються тематики безпеки бізнесу. Започаткувати практику щорічного проведення міжнародних науково-практичних конференцій (семінарів) з актуальних питань використання поліграфа, із запрошенням до участі в них провідних зарубіжних фахівців – поліграфологів, авторитетних учених, у тому числі в галузі психології та психофізіології.

Сертифікат Четвертої конференції ВАП


Маємо на меті вивести науково-освітню практику ВАП з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів-поліграфологів на міжнародний рівень.

Міжнародний напрямок роботи ВАП буде націлений на успішну реалізацію зазначених заходів.

#вапдіє