fbpx

Пономарьову Т.В. призначено керівником Міжнародного центру ВАП

Рішенням Президента ВАП Морозової Т.Р. керівником Міжнародного центру Всеукраїнської асоціації поліграфологів було призначено члена ВАП Пономарьову Тетяну Віталіївну, яка вже останні кілька років є також керівником Представництва ВАП в Херсонській області.


Поліграфолог Пономарьова Тетяна Віталіївна

Член Всеукраїнської асоціації поліграфологів, експерт-поліграфолог Пономарьова Тетяна Віталіївна

Пономарьова Тетяна Віталіївна – експерт-поліграфолог, психолог.

Досвід роботи з поліграфом з 2007 року. Має три вищих освіти.

У 1989 році закінчила автомобільний факультет Київського автомобільно – дорожнього інституту за спеціальністю організація дорожнього руху.

У 2006 році за президентською програмою « Українська ініціатива» отримала кваліфікацію менеджер – економіст Харківського національного університету зі спеціальності « менеджмент організацій».

У 2017 році закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю соціально – політичні науки.

За свою трудову діяльність займала керівні посади в автотранспортній галузі, промисловості та галузевих профспілкових органах.


В 2007 році, базуючись на ґрунтовному аналізі зарубіжного досвіду використання поліграфа та позитивних вітчизняних результатах застосування цього приладу в різних сферах суспільної діяльності, заснувала спеціалізоване приватне підприємство «ЦЕНТР ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ «АРИАДНА», яке має високу репутацію своєї практичної діяльності, про що свідчать відзнаки торгово – промислової палати України.

Пономарьова Т.В. першою в Херсонській області почала займатись психофізіологічними дослідженнями (перевірками) осіб з використанням поліграфу американського та українського виробництва.

Поліграфолог Татьяна Пономарьвава на виставці Зброя та безпека

Міжнародна виставка “Зброя та безпека”. Тест з використанням поліграфу. Поліграфолог – Пономарьова Т.В.


Вона сприяла впровадженню застосування поліграфа у правозахисну практику, у тому числі у сфері правоохоронної діяльності поліції та Служби безпеки України в Херсонській області.

Пономарьова Т.В. була залучена до проведення судових психофізіологічних експертиз та експертних досліджень осіб з використанням поліграфа, відповідно до заявлених потреб ініціаторів таких досліджень.


Протягом своєї професійної діяльності в якості поліграфолога щорічно підвищує свою кваліфікацію не лише у вітчизняних, але і у зарубіжних фахівців (зокрема, у американських та ізраїльських спеціалістів).

Сертифікат


Останні роки за сприяння ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ (ВАП) Пономарьова Т.В. активно приймає участь у міжнародних виставках з метою об’єктивного, повного і достовірного висвітлювання практики застосування поліграфа як в Україні, так і за її межами.

У напрямку міжнародної діяльності ВАП планується продовжити започатковану практику участі у міжнародних виставках, що стосуються тематики безпеки бізнесу. Започаткувати практику щорічного проведення міжнародних науково-практичних конференцій (семінарів) з актуальних питань використання поліграфа, із запрошенням до участі в них провідних зарубіжних фахівців – поліграфологів, авторитетних учених, у тому числі в галузі психології та психофізіології.

Сертифікат Четвертої конференції ВАП


Маємо на меті вивести науково-освітню практику ВАП з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів-поліграфологів на міжнародний рівень.

Міжнародний напрямок роботи ВАП буде націлений на успішну реалізацію зазначених заходів.

#вапдіє