Психологічна експертиза

Психологічна експертиза  що це?

Це глибоке обстеження психологічного стану людини, яке проводиться для того, щоб виконати будь-які завдання, наприклад: дослідження емоційного або психологічного станів, виявлення різних психічних процесів та інше. Найчастіше об’єктом такої експертизи є стан і реакція психіки підекспертної особи, це може бути обвинувачений, свідок або інші особи.

Таку експертизу проводить професійний психолог, обов’язково має вищу освіту і працює у даній сфері. У нього повинен бути чіткий список з певними питаннями, підготовленими заздалегідь, які будуть задаватися досліджуваній особі. Після повного дослідження його психіки, психолог, проводить обстеження, повинен надати експертний висновок, в якому будуть всі необхідні дані і висновки про стан психіки досліджуваної людини.

Згідно з українським законодавством, основним завданням психологічної експертизи повинно бути виявлення у підекспертної особи наступних факторів:

– індивідуальні особливості психіки людини, основні риси його характеру і основні якості його особистості;

– основні мотиваційні чинники психологічної поведінки особи;

– особливості емоційного стану і реакцій;

– виявлення закономірностей в психіці людини і рівень їх розвитку.

Які питання може вирішити психологічна експертиза?

Під час проведення психологічних експертиз, як правило, використовуються перевірені на практиці і науково обгрунтовані методики. Всі вони багаторазово підтвердили свою ефективність і конкретні з них методики застосовуються в залежності від того, яка специфіка судового дослідження і які завдання стоять перед експертизою.

У залежності від обраної методики можуть бути вирішені абсолютно різні питання і завдання, нижче ми наведемо перелік основних з них:

– чи справила ця ситуація, що досліджується в справі, на досліджуваного психотравмуючий ефект?

– Який розмір грошової компенсації покриє заподіяну моральну шкоду?

– Який загальний стан психіки досліджуваного?

– Якщо обвинувачується неповнолітній з певними психічними відхиленнями, чи він усвідомлював характер і небезпеку своїх дій, діяв свідомо, чи ні?

– Здатний правильно сприймати всі обставини потерпілий або свідок і зможе давати адекватні свідчення?

– Чи усвідомлювала потерпіла (якщо справа про зґвалтування) характер скоєних дій і чинила опір?

– Яким був психічний стан особи, яка закінчила своє життя самогубством (“посмертна експертиза”)?

– Повна психолого-лінгвістична експертиза.

– Психологічна експертиза транспортних і виробничих пригод.

– Психологічна експертиза різних відео – і звукозаписів.