ВАП І МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВУВАННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ДІЇ

Мовний скандал у Києві: що це – конфлікт між фірмою і претендентом на вакансію?

Чи конфлікт між HR-ом і претендентом на вакансію?


Правдиву, неупереджену, чітку відповідь отримано за допомогою використання методики виявлення прихованої інформації!

Ось коротко суть конфлікту:

Відео з Новин 5 каналу: https://www.youtube.com/watch?v=dTE93xVCXxs&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Компанія замовила поліграфне дослідження у президента ВАП Морозової Тетяни Романівни, котра провела дослідження, на підставі якого зробила ось такий висновок:

ВИСНОВОК

за результатами дослідження з використанням поліграфа

м. Київ, 18.07.2021 р.

Дослідження розпочато о 12 год. 50 хв.

Дослідження завершено о 14 год. 10 хв.

Мною, Морозовою Тетяною Романівною, котра має вищу психологічну освіту – закінчила з відзнакою психологічний факультет Київського інституту внутрішніх справ (1999 р.); науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (2001 р.); науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 21.00.03 – кадри органів і військ держбезпеки (2010 р.); вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (2005 р.); досвід проведення поліграфних досліджень та допуски на здійснення такої роботи (з 2003 р.),

за допомогою семиканального поліграфа «Рубікон», що відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016, серійний номер – П02-00194 на підставі письмово оформленої добровільної згоди проведено дослідження П.Ф.

Питання, що були поставлені на вирішення поліграфолога:

1)  Чи виявляються  в ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічні реакції, які свідчать про те, що керівництво «Колумб Трейд» визначило обов’язкову російськомовність співробітників корпоративною політикою компанії?

2) Чи виявляються  в ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічні реакції, які свідчать про те, що заявляючи у телефонній розмові кандидатці на працевлаштування, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, вона діяла самовільно, виходячи виключно із власних міркувань?

3) Чи виявляються  в ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічні реакції, які свідчать про те, що заявляючи у телефонній розмові кандидатці на працевлаштування, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, вона свідомо діяла в інтересах конкурентів, виконувала їх вказівки?

 Опис дослідження та одержаних результатів

На проведення відеозапису процедури дослідження П.Ф. (далі по тексту – респондентка) дозвіл – надала.

Для спілкування у ході дослідження респондентка обрала російську мову.

У передтестовій бесіді респондентка вказала, що працює у компанії близько шести місяців на посаді HR-а. 11 червня 2021 р. у неї було дві телефонні розмови з кандидаткою на посаду психолога Вікторією. Дослівно першу бесіду не пам’ятає, однак пам’ятає, що в ході бесіди вона зрозуміла, що кандидатка не розмовляє російською і перепитала, чи зможе та, за потреби, при спілкуванні із російськомовними співробітниками, переходити на російську. Після того, як кандидатка відповіла, що принципово в розмові не переходить на російську мову, респондентка сказала, що вона, нажаль, не зможе запропонувати кандидатці цю посаду. Невдовзі Вікторія зателефонувала повторно і записала цю бесіду. Аудіозапис другої бесіди є у ЗМІ.

Зі слів респондентки у заявці від керівництва щодо підбору кандидатів на посаду психолога у карті компетенції було зазначено, що потрібно знайти людину, яка має вищу психологічну освіту, бажано зі схожим досвідом, однак можна розглядати і без досвіду, якщо людина прагне навчатися. Також було вказано графік роботи, розмір зарплати, функціональні обов’язки, обов’язковість випробувального терміну. Вимог, які б стосувалися мови, якою має розмовляти кандидат, у карті компетенцій – не було. Розмовляючи із кандидаткою вона хотіла донести їй інформацію, що із російськомовними співробітниками, як психолог, та має розмовляти російською, інакше не відбудеться належного психологічного контакту. Відмітила, що розуміє, що мала пояснити це коректно. Зараз свою відповідь кандидатці розцінює, як некоректну.

Дослідження здійснювалося з використанням тестів методики виявлення прихованої інформації, що були наперед підготовлені з урахуванням інформації, одержаної зі ЗМІ, в тому числі з відео, розміщеного в Ютубі, а також з урахуванням пояснень респондентки. Частина тестів, у відповідності з методикою, корегувалися безпосередньо у ході дослідження з урахуванням результатів передтестової та міжтестової бесід, версій, озвучених респонденткою. Підготовлені та використані тести наведені нижче по тексту висновку.

Протягом дослідження у респондентки впевнено ідентифікувалися  значимі стимули, показники тонічної складової шкіряної реакції перебували в межах 83-125 кОм. Ознак інтоксикації – не виявлено. Одержані поліграми підлягають експертній оцінці.

Тест №1.

Фон|

Т1. Як вас звати?

0|Не її ім’я

Н1|Не її ім’я

З1|Її ім’я

З2|Не її ім’я

З3|Не її ім’я

З4|Її ім’я

Скрін поліграми тесту №1.

Проміжковий висновок за тестом №1: стан респондентки відповідав вимогам, які пред’являються до такого роду досліджень, у неї впевнено ідентифікувалися значимі стимули.


Тест №2 «Чи готувалися ви до протидії поліграфному дослідженню тими способами, які я буду називати?», не пред’являвся з огляду на відсутність ознак протидії.


Тест №3.

Фон|

Т3. Що є мотивом вашої роботи у компанії «Колумб Трейд»?

0|Зручне розташування місця роботи

З1|Работа по професії

З2|Доступ до службової інформації

З3|Наявність на роботі достатньої кількості вільного часу

З4|Можливість виконувати вказівки людей зі сторони

З5|Можливість під час роботи відлучатися по особистим питанням

З6|Можливість виконувати прохання людей зі сторони

З7|Престижність роботи

З8|Наявність стабільного заробітку

З9|Її варіант – професійний ріст

Скрін поліграми тесту №3.

Проміжковий висновок за тестом №3: значимих реакцій, які б свідчили, що мотивом роботи у компанії для респондентки є доступ до службової інформації, можливість виконувати вказівки/прохання людей зі сторони – не виявлено.

Виявлено значиму реакцію, яка свідчить, що основним мотивом роботи респондентки є престижність роботи (відповідала «так»).


Тест №4.

Фон|

Т4. Хто зацікавлений у вашій роботі в «Колумб Трейд»?

0|Люди із HR-ів

З1|Рекламщики з … (назва фірми)

З2|Журналисти з … (назва журналу)

З3|Співробітники компанії … (назва компанії-конкурента)

З4|Люди … (прізвище та ім’я керівника фірми-конкурента)

З5|Співробітники компанії … (назва компанії)

З6|Співробітники компанії … (назва компанії-конкурента)

З7|Люди … (прізвище та ім’я керівника фірми-конкурента)

З8|Співробітники компанії … (назва компанії-конкурента)

З9| Співробітники компанії … (назва компанії)

З10|Її варіант – виключно вона сама

 Скрін поліграми тесту №4.

Проміжковий висновок за тестом №4: значимих реакцій, які б свідчили, що в тому, щоб респондентка працювала саме у цій компанії, зацікавлені представники компаній-конкурентів – не виявлено.

Виявлено значиму реакцію, яка свідчить, що в тому, щоб респондентка працювала саме у цій компанії, зацікавлена виключно вона сама (відповідала «так»).


Тест №5.

Фон|

Т5. За час роботи у компанії чи мали місце наступні факти?

0|Ви спізнювалися

З1|Ви прогулювали роботу

З2|На вас виходили представники конкурентів

З3|Ви пліткували на роботі

З4|Ви спілкувалися з представниками конкурентів

З5|Ви керівництву наговорювали на інших співробітників

З6|Вас представники конкурентів просили про щось

З7|Ви в робочий час «сиділи» в соцмережах з особистих питань

З8|Ви виконували прохання представників конкурентів

З9|Ви обманювали керівництво «Колумб Трейд»

З10|Ви обманювали керівництво «Колумб Трейд» на гроші

Скрін поліграми тесту №5.

Проміжковий висновок за тестом №5: значимих реакцій, які б свідчили, що під час роботи в компанії на респондентку виходили представники конкурентів, представники конкурентів просили її про щось, вона виконувала прохання представників конкурентів – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, яка свідчить, що респондентка спілкувалася з представниками конкурентів (в тесті відповіла «ні», після тесту у міжтестовій бесіді визнала і пояснила, що проводила розвідувальні опитування); обманювали керівництво «Колумб Трейд» (в тесті відповідала «ні», після тесту у міжтестовій бесіді визнала і пояснила, що обманювала керівництво при працевлаштуванні щодо наявного досвіду – насправді деякого заявленого досвіду роботи у неї не було).


Тест №6.

Фон|

Т6. За час роботи у компанії чи мали місце наступні факти?

0|Ваш підпис хтось підробляв

З1|Ви чийсь підпис підробляли

З2|Вас хтось просив помогти дискредитувати «Колумб Трейд»

З3|Ви в робочий час вирішували особисті питання

З4|Ви з кимось радилися, як дискредитувати «Колумб Трейд»

З5|Ви забували пароль вайфаю офісу

З6|Вас конкуренти компанії просили допомогти дискредитувати «Колумб Трейд»

З7|Ви на роботі були надміру говіркі

З8|Ви обіцяли конкурентам допомогти дискредитувати «Колумб Трейд»

З9|Ви в робочий час вживали алкоголь

Скрін поліграми тесту №6.

Проміжковий висновок за тестом №6: значимих реакцій, які б свідчили, що під час роботи в компанії респондентку хтось просив помогти дискредитувати «Колумб Трейд», вона з кимось радилися, як дискредитувати «Колумб Трейд», її конкуренти компанії просили допомогти дискредитувати «Колумб Трейд», вона обіцяли конкурентам допомогти дискредитувати «Колумб Трейд» – не виявлено.


Тест №7.

Фон|

Т7. Які вказівки із перерахованих ви отримували?

0|Організувати корпоратив

З1|Шукати кандидатів

З2|Відмовляти кандидатам, які спізнилися на співбесіду

З3|Брати на роботу тільки російськомовних кандидатів

З4|Торгуватися з кандидатами по зарплаті

З5|Відмовляти кандидатам, які розмовляють виключно українською

З6|Брати кандидатів в рамках виставленої керівництвом зарплатної «вилки»

З7|Брати кандидатів, котрі чітко відповідають вимогам за професіоналізмом

 Скріни поліграми тесту №7.

Проміжковий висновок за тестом №7: значимих реакцій, які б свідчили, що під час роботи в компанії респондентка отримувала від керівництва вказівки брати на роботу тільки російськомовних кандидатів, відмовляти кандидатам, які розмовляють виключно українською – не виявлено.


Тест №8.

Фон|

Т8. Чи давало вам керівництво наступні рекомендації?

0|Не брати судимих

З1|Не брати на роботу схильних до зловживання алкоголем

З2|Не брати на роботу гомосексуалістів

З3|Не брати на роботу україномовних

З4|Не брати на роботу людей без рекомендацій

З5|Не брати на роботу людей без досвіду роботи

З6|Не брати на роботу людей, які не вміють спілкуватися з клієнтами

 Скріни поліграми тесту №8.

Проміжковий висновок за тестом №8: значимих реакцій, які б свідчили, що під час роботи в компанії керівництво давало респондентці рекомендації не брати на роботу україномовних – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, яка свідчить, під час роботи в компанії керівництво давало респондентці рекомендації не брати на роботу людей без досвіду роботи (відповідала «так»), не брати на роботу людей, які не вміють спілкуватися з клієнтами (відповідала «так»).


Тест №9.

Фон|

Т9. Чому ви заявили кандидатці про те, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії?

0|Ви самі чули це на співбесіді

З1|Ви про це читали в корпоративному чаті

З2|Вам про це нагадувало керівництво

З3|Ви про це чули на нарадах

З4|Вас про це попереджало керівництво

З5|Ви самі подумали, що психолог повинен бути двомовним

З6|Вас про це попросили конкуренти компанії

З7|Ви самі вирішили, що російськомовність – обов’язкова

Скріни поліграми тесту №9.

Проміжковий висновок за тестом №9: значимих реакцій, які б свідчили, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії через те, що респондентці про це нагадувало керівництво, респондентка про це чули на нарадах, респондентку про це попереджало керівництво – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, які свідчать, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії через те, що сама подумала, що психолог повинен бути двомовним (відповідала «так»), сама вирішила, що російськомовність – обов’язкова (відповіла «не знаю»).


Тест №10.

Фон|

Т10. Чим ви керувалися, заявляючи кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії?

0|Інструкцією

З1|Проханнями колег

З2|Вказівкою керівництва

З3|Переліком затверджених корпоративних правил

З4|Розпорядженням власників бізнесу

З5|Своїм особистим життєвим досвідом

З6|Проханнями конкурентів компанії

З7|Неписаними правилами компанії

З8|Своїми уявленнями про те, як буде краще

 Скріни поліграми тесту №10.

Проміжковий висновок за тестом №10: значимих реакцій, які б свідчили, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, керуючись вказівкою керівництва, керуючись переліком затверджених корпоративних правил, керуючись розпорядженням власників бізнесу, керуючись неписаними правилами компанії – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, які свідчать, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, керуючись своїм особистим життєвим досвідом (відповіла «не знаю»).


Тест №11.

Фон|

Т11. Виходячи з чиїх переконань ви заявили кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії?

0|Виходячи із переконань, індукованих в ЗМІ

З1|Виходячи з переконань людей, яких ви поважаєте

З2|Виходячи з переконань керівництва компанії

З3|Виходячи з переконань, які почерпнули в сім’ї

З4|Виходячи з переконань власників бізнесу

З5|Виходячи з переконань близьких вам людей

З6|Виходячи з переконань конкурентів компанії

З7|Виходячи з думок ваших подруг

З8|Виходячи з ваших особистих переконань

Скріни поліграми тесту №11.

Проміжковий висновок за тестом №11: значимих реакцій, які б свідчили, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, виходячи з переконань керівництва компанії, з переконань власників бізнесу – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, які свідчать, що респондентка заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, виходячи зі своїх особистих переконань (відповіла «так»).


Тест №12.

Фон|

Т12. Хто визначив, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії?

0|Ваші знайомі з компанії

З1|Ваші друзі в компанії

З2|Ваше керівництво

З3|Ваші колеги в компанії

З4|Люди, котрі не працюють в компанії

З5|Люди з числа конкурентів компанії

З6|Ви самі, самостійно

Скріни поліграми тесту №12.

Проміжковий висновок за тестом №12: значимих реакцій, які б свідчили, що керівництво компанії визначило обов’язкову російськомовність в якості  корпоративної політики компанії – не виявлено.

Виявлено значимі реакції, які свідчать, що обов’язкову російськомовність в якості  корпоративної політики компанії визначила сама респондентка, самостійно.

 Таким чином, за результатами комплексної фахової оцінки фізіологічних реакцій П.Ф., зафіксованих  на поліграмах, що були отримані при проведенні дослідження з використанням поліграфа, з’ясовано, що: серед її мотивів роботи у компанії немає таких, як доступ до службової інформації, можливість виконувати вказівки/прохання людей зі сторони; у її роботі в компанії не мають  зацікавленості представники компаній-конкурентів; під час роботи в компанії на неї не виходили представники конкурентів, її представники конкурентів не просили про щось, вона не виконувала прохання представників конкурентів; під час роботи в компанії її ніхто не просив допомогти дискредитувати «Колумб Трейд», вона ні з ким не радилися, як дискредитувати «Колумб Трейд», її конкуренти компанії не просили допомогти дискредитувати «Колумб Трейд», вона не обіцяли конкурентам допомогти дискредитувати «Колумб Трейд»; під час роботи в компанії вона не отримувала від керівництва вказівку брати на роботу тільки російськомовних кандидатів, не отримувала вказівку відмовляти кандидатам, які розмовляють виключно українською; під час роботи в компанії керівництво не давало їй рекомендації не брати на роботу україномовних; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії не через те, що їй про це нагадувало керівництво, не через те, що вона про це чули на нарадах, не через те, що її про це попереджало керівництво; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії через те, що сама подумала, що психолог повинен бути двомовним, через те, що сама вирішила, що російськомовність – обов’язкова; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, не керуючись вказівкою керівництва, не керуючись переліком затверджених корпоративних правил, не керуючись розпорядженням власників бізнесу, не керуючись неписаними правилами компанії; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, керуючись своїм особистим життєвим досвідом; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, не виходячи з переконань керівництва компанії, не виходячи з переконань власників бізнесу; вона заявила кандидатці, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, виходячи зі своїх особистих переконань; керівництво компанії не визначало обов’язкову російськомовність в якості  корпоративної політики компанії; обов’язкову російськомовність в якості  корпоративної політики компанії респондентка визначила самостійно.

На підставі аналізу одержаних результатів поліграфологом були сформульовані наступні

ВИСНОВКИ

1)  У ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічних реакцій, які свідчать про те, що керівництво «Колумб Трейд» визначило обов’язкову російськомовність співробітників корпоративною політикою компанії – не виявлено.

2) У ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічні реакції, які свідчать про те, що заявляючи у телефонній розмові кандидатці на працевлаштування, що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, вона діяла самовільно, виходячи виключно із власних міркувань – виявлено.

3) У ході дослідження з використанням поліграфа у П.Ф. фізіологічних реакцій, які свідчать про те, що заявляючи у телефонній розмові кандидатці на працевлаштування В.Ю., що обов’язкова російськомовність є корпоративною політикою компанії, вона свідомо діяла в інтересах конкурентів, виконувала їх вказівки – не виявлено.


#вапдіє

#ваптестує