ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Всеукраїнська асоціація поліграфологів

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной психологической экспертизы с применением полиграфа

м. Київ                                                                                                              ___травня 2017 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України _____________________________, розглянувши матеріали кримінального провадження №__________________ від ___________ за ч. __ ст. ____ КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні                                       №____________________ від ___________ за фактом ______________________________, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. __ ст. ____ КК України.

ФАБУЛА СПРАВИ

В ході досудового розслідування неодноразово був допитаний як свідок громадянин Іванов І.І. В ході допитів Іванов І.І. повідомив, що …

Крім того, в ході досудового розслідування був допитаний як потерпілий Петров П.П. В ході допитів Петров П.П. повідомив, що …

Таким чином, показання Іванова І.І. та Петрова П.П. щодо обставин, що відбулися на місці вчинення злочину 01.01.2017, містять взаємні розбіжності та по-різному описують ситуацію та події, що відбулися в момент вчинення злочину, а саме: …

Показання потерпілого Петрова П.П. підтверджуються висновками судової трасологічної експертизи та свідченнями Авраменка А.А. і Жовтова Р.П.

На даний час в органів слідства виникли сумніви з приводу об’єктивності та правдивості свідчень Іванова І.І. про …

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об’єктивного з’ясування всіх обставин та істини у кримінальному провадженні та встановлення, чи приховує або спотворює Іванов І.І. свідомо яку-небудь інформацію про обставини і деталі вчинення злочину, показання Іванова І.І. потребують додаткової перевірки шляхом проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа.

Для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання та досвід роботи в галузі проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа, а також спеціальне обладнання – поліграф, що відповідає ДСТУ 8692:2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Відповідно до   ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані  установи,  а  також  у  випадках  і   на   умовах,  визначених  цим  Законом,  судові експерти,  які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» особа або орган,  які призначили  судову  експертизу,  можуть  доручити  її  проведення  тим судовим експертам,  яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів,  а  у випадках, передбачених  частиною  четвертою  статті 7 цього Закону,  – іншим  фахівцям з відповідних галузей знань.

Відповідно до пункту 6.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін’юсту № 53/5 від 08.10.1998 року, з метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо: ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації; повноти наданої опитуваною особою інформації; джерела отриманої опитуваною особою інформації; уявлень опитуваної особи про певну подію; іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

На даний час в Україні досвід проведення психологічних досліджень з використанням поліграфа, які можуть використовуватися в судовій практиці як докази, мають незалежні фахівці громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ», яка має близько 140 членів та 22 регіональних представництва на всій території України, що дозволяє оперативно та кваліфіковано проводити дослідження та експертизи з використанням поліграфа.

Серед фахівців громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ», які мають необхідну освіту, спеціальні знання та досвід роботи в галузі проведення психологічних досліджень з використанням поліграфа, психологічну експертизу з використанням поліграфа може провести (прізвище, ім’я та по батькові експерта).

Вищезазначений представник громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ» використовує при проведенні досліджень обладнання – поліграф, що відповідає ДСТУ 8692:2016.

Враховуючи, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі практичної психології, керуючись ч. 1 ст. 69, ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, а також ч. 1 ст. 7, ч. 4 ст. 7, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу», –

П О С Т А Н О В И В: 

  1. Призначити у кримінальному провадженні № ___________________, внесеному до ЄРДР від ______________ судову психологічну експертизу з використанням поліграфа, до проведення якої залучити в якості експерта члена громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ» ________________________________________ .
  2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

Чи виявляються в ході психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що Іванов І.І. під час вчинення злочину _______________ перебував у себе вдома за адресою ____________________.

Чи виявляються в ході психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що Іванов І.І. не передавав громадянину Хоменку І.Д. кухонний ніж, яким потім були нанесенні поранення потерпілому Петрову П.П. 

  1. Для дослідження експерту направити свідка Іванова Івана Івановича, 01.01.1976 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 10 кв.  12.
  2. Надати в розпорядження експерта для ознайомлення матеріали кримінального провадження за № ________________ від _______.
  1. Примірник постанови про призначення судової психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа скерувати до ГО «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 41.
  2. Дозволяю використання висновків та результатів раніше призначених та проведених експертиз у кримінальному провадженні.

 

Старший слідчий в особливо важливих справах

Головного слідчого управління

Генеральної прокуратури України

старший радник юстиції                               


Ведмидь Владимир ВАП полиграфолог

Ведмидь Владимир Анатольевич, исполнительный директор ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Надеемся, что этот материал был полезен для Вас.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы об экспертизах с использованием полиграфа, пишите на почту [email protected] либо звоните на номер +38(096) 9669000 (доступен viber, telegram, whatsap).

Владимир Ведмидь, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, бесплатно проконсультирует Вас по возникшим вопросам. Мы открыты к сотрудничеству по всем вопросам, которые касаются проверок на полиграфе, обучения полиграфологов и членства в нашей Ассоциации.

ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИГРАФОЛОГОВ (ВАП) — общественная организация, основана в 2014 году с целью объединения полиграфологов Украины с различными профессиональными знаниями и практическим опытом для формирования единого фундаментального научного базиса и теоретических основ проведения исследований с полиграфом. Детально по ссылке.

В настоящее время Ассоциация имеет региональные представительства ВАП по всей территории Украины, что позволяет нам оперативно и квалифицированно организовывать проведение тестов на полиграфе в любой точке страны.