СТВОРЮЄТЬСЯ ДЕРЖСТАНДАРТ ДЛЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

В Україні розпочато створення нового Національного стандарту в сфері проведення психологічних судових експертиз з використанням поліграфу.

Вже понад три роки активно проводяться судові психологічні експертизи з використанням поліграфу здебільшого в Київському та інших інститутах судових експертиз.


Проект Національного стандарту України має назву:

СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Використання поліграфу. Загальні вимоги
JUDICIAL PSYCHOLOGICAL EXAMINATION
Use the polygraph. General requirements

Стандарт не є абсолютно новим в галузі. Він спирається на вже існуючі національні та міжнародні стандарти:

ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови.

ASTM E2063-12 (2017) «Стандартна практика перевірки калібрування і функціональних можливостей поліграфів, які застосовуються при проведень досліджень в галузі судової психофізіологічної детекції брехні”.

ДСТУ ASTM E2035:201 (ASTM E2035-12(2017), IDT) «Судова психофізіологія. Словник термінів».

ASTM E2035-12(2017) «Standard Terminology Relating to Forensic Psychophysiology» (версія en).


Основні тези з проекту нового Стандарту:


Поліграф; детектор брехні

Багатоканальна контрольно-вимірювальна система, призначена фіксувати динаміку змін фізіологічних показників організму людини під час дослідження на визначення її психоемоційного стану у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних стимулів та подальшого їх відтворення на екрані монітора, збереження і архівування за допомогою пристрою оброблення та відображення інформації, яким можуть бути персональний комп’ютер (ПК), планшетний комп’ютер, ноутбук тощо, що їх серійно виробляють.


Дослідження із використанням поліграфу

Процес отримання інформації, що належить до суб’єктивного відображення певною особою окремих подій, учасником або спостерігачем яких вона була, у ході зчитування спеціальним апаратним комплексом (поліграфом) сукупності особливостей вегетативного реагування людини (показників дихання, артеріального тиску, шкірно-гальванічної реакції шкіри, тремору тощо) на дозовані вербальні (словесні) і невербальні (наочні образи) стимули.


Підекспертна особа

Людина, яка за умов добровільної згоди проходить експертне дослідження із використанням комп’ютерного поліграфу з метою виявлення в неї можливої прихованої інформації (щодо поведінкових проявів, причетності до вчинення певних дій, злочину чи події, наявності шкідливих звичок, приховування окремих фактів біографії, прихованих зон емоційної напруги тощо).


За структурою процедура проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу складається з наступних змістовних модулів:

5.1.1 психологічний аналіз обставин, викладених у межах провадження (кримінального, цивільного та ін.), та питань, що поставлені на вирішення експертизи;

5.1.2 підготовка тестового опитувальника

5.1.3 передтестова психодіагностична бесіда;

5.1.4 функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) із використанням поліграфу;

5.1.5 психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи;

5.1.6 узагальнення отриманих результатів, підведення підсумків та оформлення висновку.


Протипоказаннями для проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу є:

5.10.1 марення;

5.10.2 дезорієнтація в часі, просторі, у власній особистості;

5.10.3 не розуміння зверненого мовлення;

5.10.4 переживання гострого больового синдрому, в тому числі внаслідок хронічного захворювання;

5.10.5 наявність больових симптомів, не залежно від їх етіології;

5.10.6 гіпертонічний криз або передкризовий стан, що підтверджується медичною довідкою;

5.10.7 токсикоз вагітних, перебування жінки в другій половині строку вагітності, якщо експерт через рухи дитини або незадовільне самопочуття жінки не може провести дослідження;

5.10.8 перебування у стані абстиненції, алкогольного, наркотичного сп’яніння, під впливом психотропних речовин, а також фармакологічних препаратів, що спотворюють діяльність центральної нервової та серцево-судинної систем;

5.10.9 виражене фізичне, психічне виснаження;

5.10.10 кашель;

5.10.11 перебування підекспертної особи в інших станах, що мають наслідком зниження реактивності або спотворення інформативних показників.


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

6.1 В основі методології використання поліграфу при проведенні судової психологічної експертизи лежить психофізіологічний ефект, при якому зовнішні стимули, подразники у визначеннях (слова, словосполучення, малюнки, фотокартки), які містять у собі певну інформацію та є значущим для підекспертного, активізують відповідні зони пам’яті та емоційних переживань. Зовнішній стимул , який несе значущу інформацію про досліджувану подію, викликає стійку, виражену психофізіологічну реакцію, яка фіксується відповідним апаратним комплексом поліграфу.

6.2 Застосування комп’ютерного поліграфу в судовій психологічній експертизі відбувається в комплексі з іншими методами психологічних досліджень в якості окремого методу функціонального психодіагностичного дослідження, тобто, – застосовується як окремий метод поряд з іншими методами психологічного аналізу особистості, що традиційно застосовуються в експертній психологічній практиці.

 6.3 Об’єктом функціональних психодіагностичних досліджень з використанням комп’ютерного поліграфу при проведенні судових психологічних експертиз є людина як носій психофізіологічних проявів перебігу психічних процесів особистості, що пов’язані зі сприйняттям, збереженням і наступним відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, а також, матеріальні носії інформації, які за змістом відображають функції пізнавальних, вольових чи емоційних процесів у вигляді провідних психічних станів людини.


НАГАДАЄМО:

Порядок дій при призначенні та проведенні психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа регламентований наказом Мін’юсту № 53/5 від 08.10.1998 року “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”.

В Інструкції описані як можливості психологічної експертизи (дослідження), так і обов’язки, права і відповідальність судових експертів державних спеціалізованих експертних установ, так і тих атестованих судових експертів, які не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.


Детально про судову психологічну експертизу з використанням поліграфу за посиланням:

Перевірка на поліграфі