Використання поліграфу при розслідуванні злочинів

Останнім часом наука криміналістика все активніше звертає увагу Не тільки на новітні розробки в області науки і техніки, а й на нетрадиційні методи дослідження ідеальних слідів злочину, які зберігаються в пам’яті людини. Одним з таких криміналістичних засобів, Який вже досить широко використовується в практиці розслідування злочинів, є поліграф для проведення інструментальної діагностики емоційної напруги людини.

Незважаючи на проблеми правової регламентації застосування психофізіологічних досліджень, висновок поліграфолога в кримінальному провадженні в окремих випадках дозволяє досить ефективно встановлювати факти навмисного приховування або спотворення інформації.

З метою ознайомлення претендентів вищої освіти до сучасних напрямків використання можливостей поліграфа в кримінальному провадженні 6 липня для курсантів 3 курсу ННІ № 1, старшим викладачем Наталією Кононенко та доцентом Лесею Патик спільно з керівником Центру підготовки та реабілітації військових, психологом Світланою Литвинчук, а також провідним експертом -поліграфологом Всеукраїнської асоціації поліграфологів Ігорем Іщуком, був проведений відповідний тренінг.

Запрошені фахівці на основі власного практичного досвіду ознайомили присутніх з порядком і специфікою призначення та проведення психофізіологічної експертизи, застосування поліграфологічних і психологічних досліджень з використанням неінструментальние методик перевірки достовірності інформації, особливостями реєстрації декількох фізіологічних реакцій випробуваного під час надання відповідей на тестові питання.

Поліграфолог звернув увагу на те, що в даний час в мережі Інтернет функціонує Єдиний реєстр поліграфологів України, в якому можна переглянути інформацію про всіх поліграфологів, які мають право проводити такого виду дослідження. З метою упорядкування поліграфологічних досліджень, Всеукраїнською асоціацією поліграфологів був розроблений Проект методики проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа, яка вже пройшла апробацію і найближчим часом придбає нормативне значення.

Надалі з добровільної згоди курсантів в рамках окремого тематичного спрямування тренінгу була проведена демонстрація можливостей сертифікованого поліграфа «РУБІКОН», з візуалізацією результатів у вигляді діаграм і графіків.