Вимоги кабміну до досліджень з використанням поліграфу в ДБР

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ №449 ОТ 11.05.17


Про затвердження Порядку проведення
психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа у Державному бюро розслідувань


Вимоги до освіти спеціаліста:

Абзац 7 п.2 «спеціаліст поліграфа – працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа»;

Абзац 3 п.36 «довідка про результати має містити … серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти, в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки.


Вимоги до апаратури:

п.8. Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

п.17. Для забезпечення об’єктивності результатів дослідження повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016.


Напрями тестування:

п. 15. «Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність таких обставин, у тому числі у минулому:

вчинення суб’єктом дослідження протиправних дій, відкриття стосовно нього кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні чи діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро».

Порядок перевірки по останньому абзацу має здійснюватися у відповідності із абзацом 4 пункту 7: «Якщо під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає ця особа, то можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються».