Поліграф та перевірка на детекторі брехні
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Без рубрики » Новини UA

ВИМОГИ КАБМІНУ ДО ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ В ДБР


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ №449 ОТ 11.05.17


Про затвердження Порядку проведення
психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа у Державному бюро розслідувань


полиграф дбр


Вимоги до освіти спеціаліста:

Абзац 7 п.2 «спеціаліст поліграфа – працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа»;

Абзац 3 п.36 «довідка про результати має містити … серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти, в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки.


Вимоги до апаратури:

п.8. Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

п.17. Для забезпечення об’єктивності результатів дослідження повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016.


Вимоги до мови проведення дослідження:

абзац 7 п.2 «спеціаліст поліграфа – …, який володіє державною мовою,..».

п. 34. Дослідження проводиться державною мовою.

 


Напрями тестування:

п. 15. «Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність таких обставин, у тому числі у минулому:

вчинення суб’єктом дослідження протиправних дій, відкриття стосовно нього кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні чи діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро».

Порядок перевірки по останньому абзацу має здійснюватися у відповідності із абзацом 4 пункту 7: «Якщо під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає ця особа, то можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються».


Всі новини ВАП
Література ВАП
Детально про поліграф РУБІКОН
Детально про ВСЕУКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ПОЛІГРАФОЛОГІВ
Детально про підготовку поліграфологів
Детально про проведення перевірок на детекторі брехні (поліграфі)ААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 200 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностьюЗамовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!