Місце поліграфа в роботі адвоката

30 червня 2017 року в місті Миколаєві відбувся інформаційний семінар для адвокатів на тему: “СУЧАСНИЙ АДВОКАТ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ”. Поряд з доповідями на теми суто адвокатської діяльності, було висвітлено також теми застосування додаткових кваліфікацій у роботі сучасного адвоката.


Інформаційний семінар для адвокатів на тему: “СУЧАСНИЙ АДВОКАТ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ” (м. Миколаїв)


Серед доповідачів виступила наша колега, адвокат, поліграфолог, очільник Представництва ВАП в Миколаївській області – Балацька Оксана Валеріївна. Представлена доповідь на тему: «Психофізіологічі дослідження з використанням поліграфа (детекція брехні) у роботі сучасного адвоката: сфери практичного застосування».

Дана доповідь була направлена на інформування адвокатської спільноти про специфіку, особливості, сфери застосування та правове підґрунтя використання поліграфа як взагалі, так і, зокрема, в роботі адвокатів та необхідність оволодіння  знаннями поліграфолога в сьогоденній сучасній адвокатурі.

Окремо було виділене питання застосування «Судових психофізіологічних експертиз з використанням поліграфа» як ефективного засобу в процесі доказування. Висвітлені практичні та юридичні аспекти застосування «Судових експертиз» та досліджень з використанням поліграфа, їх принципова відмінність.

Але головне, що зацікавило слухачів у призмі їх професійної діяльності – це нормативно-правова база та внутрішньовідомчі інструкції щодо правил та законності застосування поліграфа.

Також обговорювався перелік існуючих методик та правил проведення досліджень з використанням поліграфа, їх порівняльний аналіз та правові аспекти даного питання, які впливають на якість та достовірність досліджень. До відома слухачів були доведені переваги вітчизняної методики, розробленої Всеукраїнською асоціацією поліграфологів, перед закордонними у практичній та юридичній площинах.


Була висвітлена тема наявного на ринку України обладнання для проведення психофізіологічних досліджень. Перелік, правові та технічні аспекти застосування поліграфів в нашій державі. Умови, необхідні для дотримання державних стандартів при їх використанні. Переваги вітчизняного поліграфа «РУБІКОН» над закордонними аналогами.

Також були порушені питання законності та легітимності освіти за спеціальністю – «поліграфолог», аналізувались важливі моменти підтвердження даної кваліфікації, отриманої закордоном. Порівняльний аналіз якості та легітимності вітчизняної та закордонної освіти по даній спеціалізації.


Неабияку зацікавленість викликало питання переліку ключових моментів, необхідних при підборі спеціалістів з «детекції брехні» та, що потрібно знати, щоб уберегтись від визнання нікчемною експертизи з використанням поліграфу, замовленої адвокатом.

А питання сфер практичного застосування «детекції брехні» в роботі сучасного адвоката в площині розширення кількості та якості наданих ним послуг, дало відповідь на питання економічного та комерційного підґрунтя цього виду діяльності.


Також Оксана Валеріївна представила широкому загалу, нашу професійну спільноту, ВСЕУКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ПОЛІГРАФОЛОГІВ (ВАП) – як лідера у новітніх розробках, науково-практичному застосуванні та стандартизації всього, що стосується психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа. Даний захід викликав неабияку зацікавленість до цієї теми та безліч актуальних запитань.

Все відбувалося в атмосфері жвавого діалогу та спілкування.