реєстр поліграфологів реестр полиграфологов украины україни

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ПОЛІГРАФА

Всі поліграфні дослідження (дослідження з використанням поліграфа) поділяються на:

 1. Стандартні перевірки (тести) з використанням поліграфа, які проводяться державними чи приватними поліграфологами з метою розслідування правопорушень, кадрового відбору, з’ясування приватних питань, тощо.
 2. Психологічні експертизи з використанням поліграфа, які проводяться в рамках кримінального, цивільного, адміністративного чи господарського процесу, а висновки за їх результатами використовуються як докази.

Поліграфні дослідження – це науково-дослідна діяльність, яка вимагає спеціальної освіти, підтвердженої документами офіційного зразка, практичних навичок, а також суворого дотримання встановлених методик.

Поліграфні дослідження не підлягають ліцензуванню/патентуванню та не відносяться до медичної практики.

Дані дослідження не передбачають отримання спеціальних дозволів та можуть проводитись в рамках звичайної підприємницької діяльності.


Правове регулювання стандартних перевірок (тестів) з використанням поліграфа

Перевірки з використанням поліграфа (інколи їх називають тести на поліграфі, поліграфні тести, що те саме) спрямовані, насамперед, на захист інтересів фізичних та юридичних осіб у їх повсякденному житті.

Проведення перевірок з використанням поліграфа в Україні є законним. Нормативні акти, що передбачають можливість їх проведення:

 • Конституція України
 • Цивільний кодекс України
 • Кодекс законів про працю України

polygraph test examination тест на полиграфе перевірка на поліграфі


Стаття 28 Конституції України:

«Ніхто без його добровільної згоди не може бути підданим медичним, науковим чи іншим дослідженням»
Висновки за проведеним поліграфологічним дослідженням можуть бути надані виключно тим суб’єктам, які визначені особою, стосовно якої проводилося дослідження.

Стаття 281 Цивільного кодексу України:

“Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою”.

Дослідження з використанням поліграфа проводяться з особами, які досягли 18 років та власноруч підписали добровільну письмову згоду на проведення дослідження з використанням поліграфа.

Питання про можливості дослідження осіб, що не досягли 18 років, у кожному випадку вирішується фахівцем-поліграфологом окремо з урахуванням психофізіологічних особливостей кожної людини. Дані дослідження проводяться виключно з письмової згоди особи, щодо якої проводитимуться дослідження, і його батьків/опікунів/піклувальників, а у разі необхідності – в присутності останніх.

Стаття 26 Кодексу законів про працю України:

«При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається».

Таким чином, є всі законні підстави для проведення поліграфних досліджень в ході розкритті злочинів та при прийомі на роботу за умови добровільного надання згоди на ці дослідження. Законодавство не вимагає наявності спеціального Закону/інструкції/порядку, які б окремо регламентували саме поліграфні дослідження.

НОРМАТИВНІ АКТИ, В ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА ТА ОБОВ`ЯЗКОВІСТЬ ДОТРИМАННЯ ДСТУ 8692:2016

тест на полиграфе сотрудников полиции дбр поліція поліграф перевірка сбу прокуратура вап

РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ: СТАТТЯ 31 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО РОЗВІДКУ”:

Перед призначенням на посаду в розвідувальному органі особа, а також у визначених актами розвідувального органу випадках співробітник такого органу проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини.

Співробітником розвідувального органу не може бути особа: … яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск.


ДБР: СТАТТЯ 26 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ”:

Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа

 1. До вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.

Метою проведення дослідження є виявлення можливих правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслідувань або проходить у ньому службу.

 1. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.

Відмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидатури.

 1. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 2. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.

Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа затверджується Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабміну від 11 травня 2017 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань».

Текст за посиланням


БЕБ: СТАТТЯ 24 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування.

1. Кандидати на посади в Бюро економічної безпеки України, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, за їхньою згодою проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у проведенні нешкідливого для життя і здоров’я людини опитування з використанням поліграфа – багатоканального пристрою, призначеного для реєстрації та запису в реальному часі показників емоційного напруження особи, що виникає як реакція на інформацію у вигляді слів, зображень тощо.

2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.

3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.

4. До прийняття в Бюро економічної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантної поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненої або уповільненої адаптації, несформованої мотивації.

5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Директором Бюро економічної безпеки України.

6. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

7. Під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа може бути проведено на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки України.

Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Наказом директора БЕБ від 26.10.2021 №26 затверджено “Порядок проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа у роботі Бюро економічної безпеки України”.

Текст за посиланням.


ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Наказ від 17.09.2021  № 293 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в органах прокуратури України”.

Розділ 4, пункт 2: “Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016, має декларацію про відповідність і висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи України. Використання для проведення досліджень в органах прокуратури поліграфів, які не відповідають цим вимогам, забороняється“.

Текст за посиланням


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 02.08.2013 р.  № 329, яким затверджена “Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України”.

Текст за посиланням


УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ УДО від 09.02.2021 №95 “Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України”.

Розділ 1, пункт 4: “Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016. Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється“.

Текст за посиланням


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства оборони України від 14.04.2015 р.  № 164 “Про затвердження Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”.

Текст за посиланням


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Частина 2 статті 50 Закону України “Про Національну поліцію:

Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі. 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017  № 920 “Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України”

Текст за посиланням.


НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

Наказ від 01.09.2017  № 749 “Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа”.

Текст за посиланням


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Наказ СБУ від 04.02.2016  № 45 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України”.

Текст за посиланням

Дані нормативні акти поширюються виключно на дослідження, що проводяться співробітниками зазначених установ.

Правове регулювання психологічних експертиз з використанням поліграфа

В Україні з 2017 року проводяться судові психологічні експертизи з використанням поліграфа!

Порядок проведення судових експертиз з використанням поліграфа регулюється спеціальними нормативними актами:

 • Законом України «Про судову експертизу». Текст за посиланням
 • Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98  № 53/5 зі змінами та доповненнями. Текст за посиланням

Пункт 6.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз:

З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Предметом опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

 • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації
 • повноти наданої опитуваною особою інформації
 • джерела отриманої опитуваною особою інформації
 • уявлень опитуваної особи про певну подію
 • іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій

ЧИ Є ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА ДОКАЗОМ У СУДІ?

Так, висновки за результатами поліграфних досліджень є доказом у суді за умови проведення судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

У випадку проведення стандартного поліграфного тесту висновок за його результатами може бути визнано доказом за рішенням слідчого чи суду.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України: Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 72 Кодексу адміністративного судочинства: Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів) … ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Стаття 73 Господарського процесуального кодексу України: Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів) … ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Експертиза на поліграфі має таку саму доказову вагу як і іншу судові експертизи: трасологічні, почеркознавчі, балістичні тощо, на неї поширюється дія ЗУ “Про судову експертизу”.
поліграф доказ суд експертиза полиграф доказательство экспертиза

Приватний експерт-поліграфолог Володимир Ведмідь дає суду пояснення щодо висновку за результатами психологічної експертизи з використанням поліграфа. Висновок було прийнято як доказ по справі, сторона довела свою позицію та перемогла у справі


ПРОФЕСІЯ “ПОЛІГРАФОЛОГ”. ЯКА ПОВИННА БУТИ ОСВІТА У ЕКСПЕРТА-ПОЛІГРАФОЛОГА?

Поліграфолог – професія, яка офіційно була затверджена в 2010 році в Національному класифікаторі професій України (код професії – 2144.2).

Таким чином, в Україні офіційно працевлаштовуються поліграфологи в державних та приватних компаніях та мають відповідний запис в трудовій книжці.

Щоб стати поліграфологом потрібно пройти навчання в закладі освіти, що має відповідну ліцензію, та отримати документ про освіту (диплом/свідоцтво) державного зразка.

Навчання поліграфологів в Україні офіційно відбувається в Академії Служби безпеки України та у Всеукраїнській асоціації поліграфологів.

Свідоцтво поліграфолога Свидетельство полиграфолога вап документ об образовании полиграфолога документ про освіту поліграфолога димпло

Існують також приватні поліграфологи, які неофіційно без ліцензії займаються навчанням, проте за результатом такого навчання не надаються документи про освіту державного зразка, а якість підготовки поліграфологів дуже сумнівна.


Проте, не кожен поліграфолог може бути судовим експертом!

Згідно ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань.

Фахівцем за законодавством України визнається особа, яка має відповідну освіту в тій чи іншій галузі знань.

Експертизи з використанням поліграфа – це психологічні експертизи.

Відповідно, кожен судовий експерт-поліграфолог повинен мати: 

 1. Вищу психологічну освіту
 2. Освіту поліграфолога

  курсы полиграфологов обучение полиграфологов курси поліграфологів освіта поліграфолога навчання на поліографолога обучение #вапнавчає

  Практичні групові заняття на офіційних курсах поліграфологів Всеукраїнської асоціації поліграфологів


Правове регулювання технічного обладнання для проведення досліджень на поліграфі

15 листопада 2016 року в Україні було введено в дію національний технічний стандарт ДСТУ 8692:2016 “Поліграфи. Технічні умови”.

Даний стандарт чітко визначив технічні вимоги до поліграфів та закріпив, що саме за технічними критеріями слід вважати поліграфами.

На даний час єдиним поліграфом в Україні, який повністю відповідає ДСТУ 8692:2016 є поліграф “RUBICON” (РУБІКОН).

У зв’язку з необхідністю проводити судові законні експертизи, поліграфи “РУБІКОН” були закуплені Київським інститутом судових експертиз, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією, Укрзалізницею, Службою безпеки України та іншими державними і приватними підприємствами.

У випадку проведення судових психологічних експертиз з використанням поліграфа на поліграфах, які не відповідають ДСТУ 8692:2016, такі експертизи легко “розбиваються” адвокатами як незаконні, та не приймаються судами як доказ. 

axciton rubicon lafayette polygraph поліграф аксітон акситон полиграф лавает лаваєт кріс дсту 8692

Судові психологічні експертизи повинні проводитись виключно на поліграфі, що відповідає ДСТУ.

ВАП суворо дотримується всі вимог законодавства при проведенні судових психологічних експертиз із застосуванням поліграфа

Ми знаємо, як провести експертизу правильно.
Щоб Вашу експертизу на поліграфі не “розбив” за формальною ознакою будь-який адвокат, з’ясуйте для початку наступні питання:

 1. Чи є у експерта належна освіта, підтверджена документом державного зразка?
 2. Чи є у експерта документи, що підтверджують законність придбання / походження на території України поліграфа?
 3. Чи використовує експерт в роботі поліграф, що відповідає ДСТУ 8692:2016?

На всі питання ми відповідаємо “ТАК!”. 
Жоден інший приватний експерт-поліграфолог не відповість аналогічно.

Аналітику підготував

володимир ведмідь владимир ведмидь полиграфолог эксперт експерт психологічна експертиза з використанням поліграфу

Ведмідь Володимир Анатолійович

Експерт-поліграфолог, адвокат, психолог, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів

Безкоштовно надам консультацію щодо проведення психологічних експертиз з використанням поліграфа. Проведу психологічну експертизу будь-якої складності.

Адвокатам допоможу підготувати всі необхідні процесуальні матеріали для експертизи.

Телефонуйте 24/7

+38 096 966 9000