Принципи взаємодії ВАП та її членів на прикладі тесту Мангера В.М.

Нещодавно спільнота поліграфологів стала свідком обговорення поліграфного дослідження Мангера В.М., проведеного членом ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ Пономарьовою Тетяною Віталіївною.

Пономарьова Тетяна Віталіївна

Член ВАП Пономарьова Тетяна Віталіївна


Вже традиційно з боку певного кола радикально налаштованих членів КПУ лунали образи, безапеляційні звинувачення, перехід на особистість, а також глобальні висновки з претензією на власну винятковість.


Залишаючи за дужками морально-етичний рівень і мотиви критиків, зазначимо  наступне:

1. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ є найбільшим в Україні професійним ГРОМАДСЬКИМ об’єднанням українських фахівців-поліграфологів, яке діє виключно в рамках Статуту.

Статут ВАП не передбачає наглядову функцію, тотальний контроль та вивірку поліграфних досліджень, проведених членами ВАП. ВАП не перебуває із своїми членами у відносинах підпорядкування, контролю та звітності.

2. У ВАП відсутня цензура.

Члени ВАП самостійно визначають, кого їм тестувати. Ми вважаємо, що кожна особа має право на захист та на поліграф, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань.

3. За висновки несе особисту відповідальність поліграфолог.

Кожен поліграфолог є самостійним суб’єктом підприємницької та професійної діяльності. Ця самостійність виражається у можливості приймати рішення за власним переконанням та має наслідком відповідальність за прийняті рішення.

4. За потреби та за зверненням Науково-методична рада ВАП може розглядати спірні питання дослідницької практики поліграфологів.

Зазначений розгляд базується виключно на професійній основі, із ретельним аналізом використаного тестового опитувальника, одержаних поліграм, відеозапису процедури дослідження.

5. Стосовно обговорюваного дослідження на даний момент чітко відомо, що воно проводилося:

  • не в рамках судової експертизи;
  • на приладі виробництва США «Lafayette»;
  • із використанням сучасних американських методик поліграфного дослідження ZONE COMPARISON TECHNIQUE, STIM, MGQT – методик питань порівнянь (контрольних питань), до яких ВАП рекомендує відноситись з особливою обережністю. Детально про це за посиланням.
  • одержані поліграми обраховувалися  за емпіричною системою аналізу даних ESS, розробленою Університетом Юта.

Поліграфолог Пономарьова Тетяна Віталіївна пройшла первинний курс підготовки спеціалістів-поліграфологів на базі  компанії “Арго-А” у медійного поліграфолога та дилера американських поліграфів «Lafayette» Волика Андрія Володимировича.

Працює виключно валідизованими методиками США. Систематично проходить курси підвищення кваліфікацій за напрямком використання згаданих методик на практиці, зокрема:

Сертифікат про навчання Пономарьової Т.В. в Indian Polygraph Institue

Пономарьова Т.В. пройшла навчання в Indian Polygraph Institue


Пономарьова Т.В. є членом International League of Polygraph Exeminers

Пономарьова Т.В. є членом International League of Polygraph Exeminers


Пономарьова Т.В. є членом International Polygraph Examiner Association

Пономарьова Т.В. є членом International Polygraph Examiner Association


Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Колегії поліграфологів України

В 2017 Пономарьова Т.В. успішно пройшла підвищення кваліфікації в Колегії поліграфологів України (КПУ)


Підвищення кваліфікації у Марка Хендлера

В 2018 Пономарьова Т.В. пройшла підвищення кваліфікації у Марка Хендлера (член ради директорів Американської Асоціації Поліграфологів, головний редактор журналу «Поліграф і Судова оцінка достовірності: журнал науки і польової практики», член редакційної колегії журналу «Оцінка достовірності: наукові дослідження і практика») та Оксани Стівенсон (віце-президент компанії Аксітон)


Підвищення кваліфікації у Натана Гордона

В 2019 Пономарьова Т.В. пройшла підвищення кваліфікації у Натана Гордона (директора Американської Академії науково-слідчого навчання (Філадельфія, штат Пенсільванія), Президента Американської Асоціації Поліграфологів (2010 р), Президента Пенсильванської Асоціації Поліграфологів, Президента Міжнародної Асоціації Судових Психофізіологічних Організацій).