Результати вивчення впливу біоритмів на фізіологічні реакції людини під час поліграфного тестування

Сергій Лисенко, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління безпекою та правоохоронною діяльністю Міжрегіональної академії управління персоналом, член Всеукраїнської асоціації поліграфологів.


Існування біологічних ритмів людям відомо з давніх часів.Навіть в «Старому Заповіті» є поради про правильний спосіб життя, харчування, чергування фаз активності і відпочинку. Про те ж писали такі вчені давнини як Гіппократ і Авіцена. У Стародавньому Китаї, за даними літопису «Ціо-Чжуань» (722-463 рр. до н.е.), при акупунктурі певних точок тіла, лікарі враховували добову ритміку чутливості тих чи інших органів, залежно від життєвої енергії, що впливає на ті або інші органи людини.


Один з відкривачів вчення про біологічні ритми Христофор Туфелянд в кінці 18 ст. вказав, що в організмі існує «внутрішній годинник», робота якого залежить від обертання Землі навколо своєї осі. Інший вчений, Юген Ашорф стверджував, що все живе існує в ритмі космічних годин, що залежать від часу доби і року, фаз Місяця, припливів і відливів. Засновником хронобіології – науки про біологічні ритми людини, прийнято вважати німецького лікаря Христофора Вільяма Гуфелянда, який в 1797 році повідомив колегам про універсальність ритмічних процесів в біології, а добовий цикл, пов’язаний з обертанням Землі навколо своєї осі регулює життєдіяльність всього живого, включаючи організм людини.

Теорія біоритмів побудована на вимірюванні трьох основних людських циклів: фізичного, емоційного та інтелектуального. Вільгельм Фліс, знаменитий берлінський лікар, почав свої новаторські дослідження біоритмів з 1890. Фліс, який досліджував цикли з 23 по 28 день багатьох своїх пацієнтів, збирав статистику про періодичність температури, дитячих хвороб і сприйнятливості до хвороб. Лікар Фліс працював в Берліні. Його найбільше цікавив опір організму людини до різних хвороб. Він намагався зрозуміти, чому у дітей з однаковими діагнозами в певні дні є імунітет, а в інші він ослаблений? Зібравши дані про початок хвороби, її перебіг і момент смерті, Фліс пов’язав їх з датою народження. За допомогою цих статистичних даних, фліс виявив основні “періоди” в житті людини. Згодом лікар Фліс розробив дві основні догми теорії біоритмів. Перша стверджує, що природа наділяє людину “внутрішнього годинника”, які починають відлік часу з моменту народження і продовжують працювати на протязі всього життя. Друга стверджує, що одні з цих годин регулюють фізичний цикл людини, що складається з 23 дні, інші – емоційний цикл, що складається з 28 днів.

Послідовником Фліса, який підтримав його основні ідеї, був Зигмунд Фрейд, який висував найбільш революційні ідеї для свого часу. Фрейд виявив велику цікавість до теорії Фліса, і незабаром вони стали близькими друзями.


Найбільш важливі ідеї, завжди, дуже швидко поширювалися в науковому середовищі. Лікар Герман Свобода, професор психології в Віденському Університеті, який прочитав роботи Флісса, згодом провів безліч досліджень і написав багато праць з теорії біоритмів. Свобода виявив періодичність у виникненні астми, лихоманки, серцевих нападів, спалахів інших хвороб, деяких розумових процесів, протягом з 23 по 28 день, що підтверджує дослідження Фліса.

Відомий медик А.Л. Чижевський, на Міжнародному конгресі з біофізики та біокосмологіі (Нью-Йорк, 1939) довів, що ритмічно протікаюча функціональна активність органів визначається, як вродженою властивістю, залежними від внутрішніх фізико-хімічних процесів в організмі, так і впливами різних факторів зовнішнього середовища (головним чином космічних). З кожним роком вчені знаходять нові внутрішні ритми. У 1931 році шведськими вченими Г. Агреном, О. Віландера і Е. Жоресом вперше було доведено існування добового ритму зміни змісту глікогену в печінці і м’язах, то в 60-х роках виявлено вже більше 50-ти біологічних функцій, що мають добову періодичність.

До останнього часу природа і всі фізіологічні властивості біологічних ритмів не з’ясовані, хоча зрозуміло, що вони мають в процесах життєдіяльності живих організмів дуже велике значення.

Біологічні ритми або біоритми – це більш-менш регулярні зміни характеру і інтенсивності біологічних процесів в організмі. Здатність до таких змін життєдіяльності виявлена ​​практично у всіх живих організмів. Їх можна спостерігати в окремих клітках, тканинах і органах, в цілих організмах і в популяціях. Теорії “трьох основних біоритмів” близько ста років. Вважається, що її авторами стали троє людей: Герман Свобода, Вільгельм Фліс, котрі відкрили емоційний та фізичний біоритми, а також Фрідріх Тельчер – дослідник інтелектуального ритму. Психолог Герман Свобода і отоларинголог Вільгельм Фліс однакові результати про біоритми отримали незалежно один від одного. Дослідження біоритмів тривали в Європі, США, Японії. Особливо інтенсивним цей процес став з відкриттям більш сучасних комп’ютерів. У 70 – 80 рр. 20-го століття біоритми завоювали вже весь світ.


Інтенсивність більшості фізіологічних процесів протягом доби має тенденцію підвищуватися в ранкові години і падати в нічний час. Приблизно такі ж особливості до підвищення і зниження чутливості мають органи чуття: людина вранці краще чує, краще розрізняє відтінки кольорів. Встановлено, що люди, які займаються і фізичними, і розумовою працею, працюють нерівномірно. В одні дні (або періоди) – більш продуктивно, більш акуратно, точно, в інші – менш ефективно.

Останнім часом в Україні, Європі та США проводяться серйозні роботи по дослідженню біоритмів людини і їх взаємозв’язку з реакціями, що реєструються під час поліграфних перевірок. Пошуки дослідників спрямовані на визначення можливостей управління фізіологічними реакціями під впливом біоритмів, з метою усунення помилок при оцінці реакцій виражених у поліграмах.

Вчені прийшли до висновку, що всі люди, починаючи від народження, схильні до дії життєвих ритмів, що визначають їх працездатність, комфортність, фізичний стан, циклічність яких постійна протягом усього життя і приблизно дорівнює 23-м днях. Настрій, реактивність, наявність позитивних і негативних емоцій змінюється з постійною протягом усього життя циклічністю і повторюється приблизно кожні 28 днів. Здатність до творчості, діям високого інтелектуального змісту змінюється приблизно кожні 33 дні. Було встановлено, що в першій половині такого 23-28-33-денного циклу все почуття поліпшуються, удругій половині, навпаки. У фізичному, 23-денному циклі після одинадцяти днів підйому настає дванадцятий, що характеризується повним фізичним розвалом, повної розкоординації, різким зниженням працездатності і фізичної комфортності.


Розрахунок циклічності станів дуже простий, в даний час його задають як програми для комп’ютера. Існують навіть додатки до мобільних смартфонів і планшетів. Легко розрахувати графіки біоритмів і самим. Для цього потрібно порахувати кількість днів, прожитих людиною від народження: кількість років помножити на 365 днів + надбавки по одному дню за прожиті високосні роки + кількість днів, прожитих від дня народження до дня, на який проводиться розрахунок. Потім загальну кількість днів розділити на 23, 28, 33. Останні дослідження показали, що циклічність біоритмів не має цілого числа днів і при великому віці похибка може бути значною. Тому слід ділити на більш точні числа: 23,688437, 28,426125 і 33,163812, відповідно, про повідомлялось у минулій статті. Отримане ціле число показує, скільки відповідних циклів людина мала за своє життя.Позначення:

Ф – Фізичний цикл,Е – Емоційний цикл,І – Інтелектуальний цикл.

 

Цифри, одержувані в залишку, дуже важливі – вони вкрай необхідні для складання графіків циклічності, а також показують, скільки днів з чергового біоритму людина вже прожила, і якому дню того чи іншого біоритму відповідає розрахований день. Будемо розглядати коливання біоритмів, як синусоїду, що проходить уздовж тимчасової горизонтальної осі координат, де координатами є часові відрізки вимірювані цілодобово. Вертикальна вісь має шкалу у вигляді відсотків активності того чи іншого біоритму. Таким чином видно, що біоритми коливаються в своїх інтенсивностях від -100% до + 100%.

Зараз ми маємо певні закономірності зміни фізичного біоритму, обсягів фізичних здібностей організму людини і координаційної складність його дій. Особливо це впливає нароботу серцево-судинної системи організму людини, серцевий ритм і показники датчиків поліграфа, які реєструють реакції відповідного кардіо-каналу.

1-5 дні – фізичні здібності невеликі, м’яко ростуть.

6-11 – фізичні здібності підвищуються і досягають максимуму до 11-го дня циклу.

12 день – день мінімального рівня, в цей день навантажувати організм не рекомендується.

13-18 дні – фізичні здібності великі, але поступово знижуються.

19-23 дні – здатності невеликі, ще м’яко знижуються.

Зміни емоційного біоритму призводить до змін інтенсивності сприйняття навколишнього середовища, реактивності на роздратування і різні стимули. У нашому випадку, це впливає на ступінь сприйняття стимулів, рівень дратівливості або хвилювання, що може відображатися на поліграмах за всіма трьома основними зареєстрованими каналами полвграфа.

1-7 дні – емоції людини невеликі, але поступово зростають.

8-14 дні – інтенсивність велика, досягає максимуму до 14-го дня.

15-21 день – інтенсивність реакцій велика, але поступово знижується.

22-28 дні – інтенсивність невелика, м’яко ще знижується.

Інтелектуальний біоритм регулює такі здібності людини, як розумові, розумові навантаження, гра на рахунок і так далі. При поліграфних тестуваннях, коливання цих якостей впливає на розуміння стимулів і реакції на них.

1-8 дні – розумові, розумові здібності невелика, м’яко ростуть.

9-17 дні – розумові, розумові здібності велика і досягає максимуму.

18-25 дні – розумові, розумові здібності великі, але поступово знижуються.

26-33 дні – розумові, розумові здібності невеликі, м’яко ще знижуються.

Основну небезпеку для людини становлять “нульові” дні, коли графік будь-якого біоритму проходить через горизонтальну вісь, де інтенсивність біоритму знаходиться в нулі, за шкалою від -100% до + 100%. У ці дні зазначені якості біоритмів, практично зникають. Саме ці дні і стали предметом наших досліджень. Тому що, як вказувалося в попередній статті, фізичні та емоційні якості людиною можуть бути натреновані. Тільки в “нульові” дні, людина найменше здатна керувати своїми трьома основними якостями. Дослідження в цьому напрямку були підказані Mark Hendler під час його візиту в Україну, восени 2017 року. В якості базових, використовувалися матеріали його виступів і деякі наукові статті попередніх часів, опубліковані в APA Magazine, а так само постійні усні консультації.

Дослідження проводилися спільно з фахівцями Всеукраїнської асоціації поліграфологів в лабораторних умовах на базі Міжрегіональної академії управління персоналом в м.Києві в Україні. Лабораторні дослідження проводилися на поліграфі українського виробництва Rubikon. Для дослідів були обрані молоді люди у віці від 18 до 25 років, без шкідливих звичок в хорошій фізичній формі. Дослідження проводилися на 15ти чоловіках і 5ти жінках. Для чистоти експерименту всім тестованим пред’являвся пошуковий тест з відомим рішенням, на заперечення свого імені, з одночасним пред’явленням інших співзвучних (починаються на таку ж літеру) імен. Всі тестовані повинні були відповісти “Ні” на всі питання про можливі їх імена, в тому числі і на їх власне, таким чином збрехавши фахівцю. Питання про справжнє ім’я людини містилося в середині тесту. На зображеннях, наших прикладів, питання про справжнє ім’я виділене серед інших синіми смугами. Тести проводилися впершу половину дня, коли стан організму тестованих був найбільш продуктивним.


Наші дослідження проводилися на протязі шести місяців. Добровольців тестували в ті дні, коли у них один з біоритмів знаходився в нульовому рівні. Таким чином, кожен з добровольців кілька разів був тестований, коли його біоритми перебували в одиному з трьох “нульових” днів. Рівні інших біоритмів, які перебували в позитивній або негативній частині вертикального графіка нами не враховувалися при аналізі. Тому рекомендуємо на їх значення не звертати особливої ​​уваги, вони наведені для статистики. Кілька тестованих вдалося перевірити, коли кілька їх біоритмів одночасно перебували в “нульових” днях, але про це окремо. Кардіо-канал реєструвався за допомогою фотоплетізми.

Отже, почнемо розгляд впливу інтелектуального біоритму, що знаходиться в “нульовому” рівні, на реакції людини. На наведених прикладах показаний загальний вигляд поліграм і більший масштаб тих же ділянок з невірною відповіддю на пред’явлення власного імені. Як приклади наведемо зображення поліграм, які мають загальний і найпоширеніший вид для всіх тестованих в цих умовах випадків.

Приклад, чоловік, під час тестування мав такі рівні біоритмів: Інтелектуальний (0), Фізичний (-56), Емоційний (+52).


Приклад, жінка, під час тестування мала такі рівні біоритмів: Фізичний (-56), Емоційний (+52), Інтелектуальний (0).


Під час тестів, при “нульовому” рівні інтелектуального біоритму, ми спостерігали деяку загальмованість в реакціях осіб, котрих тестують і слабке розуміння стимулів. Передтестові бесіди проводилися більш тривалий час, ніж в інші дні. Однакові висновки були отримані для результатів дослідів з тестованими обох статей. На поліграмах це виражено в слабкій реакції серцево-судинної системи і в слабкій інформативності кардіоканала. Канал дихання показує, що при закінченні кожного з істинних стимулів, де була брехня при відповідях, люди збивалися в диханні. Потім вони пояснювали це тим, що деякий час ще обмірковували питання, перш ніж зрозуміти і відповісти. Канал шкірно-гальванічної реакції досить інформативний. Але, в даній ситуації існує ризик опинитися заручником результатів, що грунтуються тільки на один шкірно-гальванічний канал. При пошкодженні пальців рук, при порушенні обміну речовин, потовиділення людини і іншого, поліграфолог може дати неправильний висновок про правдивість тестованого або отримати результати, що не піддаються розрахункам.

Наступним розглянемо вплив емоційного біоритму, що знаходиться в “нульовому” дні, на фізіологічні реакції людини. Відзначимо, що реакції чоловіків і жінок були аналогічними, тому ми не станемо окремо зупинятися на їх аналізі. Наші висновки однакові для обох статей тестованих.

Приклад, чоловік, під час тестування мав такі рівні біоритмів: Емоційний (0), Фізичний (+56), Інтелектуальний (-76).


Приклад, жінка, під час тестування мала такі рівні біоритмів: Фізичний (+52), Емоційний (0), Інтелектуальний (-74).


Помітно, що всі тестовані, в ці дні мали порушену психіку. При зовнішній байдужості, вони показували хаотичні реакції на каналах реєстрації реакцій. У різних людей це виражалося в хаотичності різних каналів. Але більш за все страждав кардіо-канал. Реакції на цьому каналі мали самі непередбачувані результати, при тому, що амплітуда коливань була максимальна. Масштаб поліграм кардіо-каналу доводилося встановлювати на мінімум. Канал шкірно-гальванічної реакції, мав хаотичну або зубчасту форму, що робило його дуже неінформативним. Порушення в емоційній сфері тестованих осіб, іноді виражалося в порушенні ритмів дихання, що ми можемо бачити в наведених прикладах. З огляду на наведені приклади, можна зробити висновок, що проведення тестувань при “нульовому” рівні емоційного біоритму, вкрай не бажано. Поліграфологам слід перевіряти рівень біоритмів тестованого, при отриманні подібних результатів.

На завершення розглянемо вплив “нульового” рівня для фізичного біоритму на фізіологічні реакції людини.

Приклад, чоловік, під час тестування мав такі рівні біоритмів: Фізичний (0), Емоційний (+42), Інтелектуальний (+82).


Приклад, чоловік, під час тестування мав такі рівні біоритмів: Фізичний (0), Емоційний (-51), Інтелектуальний (-85).


З наведених прикладів видно, що канал дихання абсолютно даремний, дихання має рівну і однакову структуру. Кардіо-канал не дає ніякої корисної інформації поліграфологові, але і може ввести його в оману щодо можливої ​​протидії тестованого. Розглядаючи в великому масштабі поліграму кардіо-каналу, ми бачимо зубець в нижній частині, майже на самому дні, ритму. Майже всі поліграфологи відразу скажуть, що це вплив заспокійливих медичних препаратів. Але вони будуть помилятися, так як це вплив “нульового” рівня фізичного біоритму. Як видно з наведених прикладів, канал шкірно-гальванічної реакції, теж часто, не інформативний, хоча практично завжди мав велику амплітуду реакції. Більш того він може ввести в оману щодо правдивості відповідей. Але як ми вказували, гірше те, що поліграфолог може несправедливо звинуватити тестованого в застосуванні протидії, що образить людину і виставить поліграфолога в поганому вигляді перед оточуючими.

Під час тестувань при збігу “нульових” днів для відразу кількох біоритмів людини, ми отримували ще більш гірші реакції і нелогічні.

Приклад, чоловік, під час тестування мав такі рівні біоритмів: Фізичний (0), Емоційний (0), Інтелектуальний (-96).


Чи можемо спостерігати, що при максимально збільшеному масштабі каналу шкірно-гальванічної реакції, поліграма має майже горизонтальну форму. Що теж фахівцями може пояснюватися, як застосування фармакологічних медичних препаратів для протидії. Реакції на кардіо-каналі є результатом впливу відразу двох “нульових” рівнів фізичного та емоційного біоритмів тестованої особи.

В якості висновків хочеться підкреслити, що вплив біологічних ритмів на фізіологічні реакції людини безумовний. Кожна особа унікальна та індивідуальна, тому цей вплив в кожному окремому випадку буде неповторним. Вигляд поліграм кожної людини буде мати свою форму. Проте поліграми будуть мати хибний вигляд – це факт. Хибний вигляд поліграм принесе поліграфологу хибні висновки, щодо стану та відношення до теми тесту опитуваної особи. Поліграфолог може незаслужено звинуватити особу в протидії, у вживанні фармакологічних препаратів або ж у незрозумілому збудженні. Що може привести до невірних висновків.

Ми не закликаємо перед кожним тестуванням проводити обчислення біологічних ритмів кожного тестованого. Але при отриманні аналогічних вищенаведеним результатам на поліграмах, перевірка рівнів біоритмів може допомогти поліграфологам зрозуміти причину реакцій.


Використовувана література:

  1. Биологические ритмы. Краткая Медицинская Энциклопедия. В.А.Доскин, Н.А.Лаврентьева-М.:Советская Энциклопедия, издание второе, 1989;
  2. Handler, M. Geddes, L.A., & Reicherter, J. (2007). A Discussion of Two Diagnostic Features of the Polygraph Cardiovascular Channel. Polygraph, 36, (2), 70-85.
  3. Lysenko, The Influence of Three Biological Rhythms on the Psychophysiological Reactions of a Person, APA Magazin, nov/des 2017, volume 50(6) p.45-51.
  4. Nelson, R., Handler, M., Shaw, P., Gougler, M., Blalock, B., Russell, C., Cushman, B. & Oelrich, M. (2011). Using the Empirical Scoring System. Polygraph, 40, 67-78.
  5. Klimenko VV, Psychophysiological mechanisms of human praxis, monograph, K-2013, “Slovo”, 635p.
  6. Суточные ритмы биологических процессов и их адаптивное значение в онто- и филогенезе позвоночных. Губин Г. Д., Герловин Е. Ш. – Новосибирск: Наука, 1980;
  7. Время по биологическим часам. Уинфри А. Т. -М.: Мир, 1990;
  8. Биологические ритмы.Под ред. Ю. Ашоффа.-М.: Мир, 1984;
  9. От часов к хаосу: Ритмы жизни. Гласс Л., Мэки М. -М.: Мир, 1991;
  10. Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы. М., 1991.