ДСТУ 9266:2023 Судова психологічна експертиза. Використання поліграфа

01 травня 2024 року набув чинності ДСТУ 9266:2023 Судова психологічна експертиза. Використання поліграфа. Загальні вимоги

Україна стала третьою державою у світі, де є подібні стандарти: окрім нас вони понад 50 років існують у Японії та понад 10 років – у США.

Загальновідомо, що стандартом Японії передбачено можливість використання під час проведення судових експертиз виключно тестів МВПІ (методики виявлення прихованої інформації), тоді як у США пріоритет за тестами МПП (методики питань порівняння).

Український ДСТУ 9266:2023 є компромісним і дозволяє реалізовувати у судовій психологічній експертизі свої знання та вміння представникам обох провідних поліграфологічних шкіл – МВПІ та МПП.

Розробники стандарту переконані, що безпредметні, безплідні внутрішні суперечки українських поліграфологів під час війни вигідні тільки ворогам нашої національної державності.

Вітчизняний стандарт створює умови для переходу у площину практичного доведення ефективності обраного поліграфологом методичного підходу із числа тих, що є науково обґрунтованим і апробованим в Україні на належному рівні.

Працюйте в ім’я Батьківщини, сприяйте забезпеченню невідворотності заслуженого покарання колаборантів, зрадників, воєнних злочинців! Наближайте нашу Перемогу!


Право власності на національний стандарт ДСТУ 9266:2023 належить державі. Відтак заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи. З урахуванням цього ми можемо лише тезами переповісти деякі основні моменти з нього. Зацікавлені в більш ґрунтовному аналізі тексту стандарту можуть купити його в ДП «УкрНДНЦ».

ДСТУ 9266:2023 розроблено в технічному комітеті стандартизації «Судова експертиза» (ТК 192), що діє на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Метою  судових психологічних експертиз із використанням поліграфа визначено отримання та інтерпретацію фізіологічних реакцій людини на психологічні стимули задля встановлення ступеня значущості певної інформації, зумовленої її викривленням, приховуванням або підтвердженням.

Для проведення судових психологічних експертиз може використовуватися поліграф, який має щонайменше 6 каналів вимірювання фізіологічних показників: грудної та діафрагмальної респіраторної активності, електрошкірної активності (фазичний складник у графічному вигляді та тонічний складник у вигляді цифрових показників), центрального та периферійного кровообігу, динаміки рухової активності.

У поліграфа має бути сертифікат калібрування, виданий виробником, що дійсний протягом гарантійного терміну. Після завершення гарантійного терміну, визначеного виробником, необхідно виконувати щорічну повірку на предмет відповідності технічних характеристик поліграфа показникам, заявленим виробником, у визначений виробником спосіб. Означене в повній мірі відповідає вимогам пункту 12 статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічні діяльність» і є непереборним бар’єром для використання у судово-експертній практиці контрабандних приладів, приладів сумнівного походження, виробники яких не забезпечують їхнього належного обслуговування на території України.


Відповідно до стандарту етапи проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа включають: психологічний аналіз обставин та питань, що винесені на вирішення експертизи; створення опитувальника; отримання добровільної згоди підекспертної особи; психодіагностичне досліження; передтестову бесіду; безпосереднє тестування із використанням поліграфа; міжтестову бесіду; аналіз отриманих результатів і оформлення висновків.

Психологічна експертиза з використанням поліграфа може бути розпочатою з 08.00 до 15.00 та не повинна тривати більше 2 годин без перерви і понад ніж 6 годин протягом одного дня.

У разі залучення перекладача він повинен здійснювати переклад, зачитуючи питання тестів із монітора комп’ютера.

Не можна проводити судові психологічні експертизи із використанням поліграфа осіб, які не досягли 14-річного віку. Відносно тестування осіб віком від 14 до 18 років висунуто низку передумов, без витримування яких тестування стає неможливим.

Наведено перелік об’єктивних протипоказань до проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа, пов’язаних із станом підекспертної особи.

Окреслено чіткі вимоги до рівня освіти та професійної підготовки експертів. Зокрема, відповідно до стандарту судово-психологічну експертизу з використанням поліграфа можуть виконувати визначені Законом України «Про судову експертизу» суб’єкти, у тому — числі фахівці (експерти), які мають вищу освіту за спеціальністю «Психологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр) та післядипломну освіту за напрямком підготовки поліграфологів.


Як вже зазначалося вище, під час проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа можна використовувати лише 2 методики:

– методику виявлення прихованої інформації, яка охоплює тести на знання відомого рішення, тести на знання невідомого рішення та тести перевірки версій;

– методику питань порівняння.

На вирішення експертизи може бути поставлено не більше ніж шість запитань, що відповідає методичним вимогам та сприяє підвищенню достовірності отриманих результатів.


Тривалість запису реакції повинна складати щонайменше 15 секунд після завершення пред’явлення стимулу. Означена вимога перешкоджає перенесенню в судово-експертну практику науково та методично необґрунтованого скорочення часу запису реакції, яка в останні роки спостерігається у частини поліграфологів із бізнесу.

У висновку повинні бути відображені скриншоти поліграм за всіма використаними тестами, що унеможливлює фальсифікації.

Бібліографія ДСТУ 9266:2023 включає першоджерела, які, відповідно до вимог стандартизації, є доступними в бібліотеках України. Серед них праці Тетяни Морозової, Олександра Мотляха, Віталія Шаповалова та  ін.

Вітаємо професійну спільноту! Бажаємо успіхів на судово-експертній ниві!